Det sier Endre Tvinnereim (Byluftlisten) til bt.no.

I formiddag har han vært i møte med Dag Skansen (H) og Marita Moltu (KrF). På agendaen sto bompengesøknaden som Bergen og Hordaland skal sende til Stortinget.

Siden Frp ikke vil stemme for en bompengesøknad, må Høyre og KrF lete etter andre partnere for å få flertall.

Etter at forsøket på samarbeid med Ap ikke lyktes, var byrådspartiene i møte med Venstre på mandag. De samtalene var fruktbare, og etter all sannsynlighet trengs det bare én stemme til for å få flertall i bystyret. Av 67 stemmer fordeler mandatene seg slik:

  • Høyre: 24
  • KrF: 4
  • Venstre: 5
  • Byluftlisten: 1

Støtter ikke

Den 34 stemmen, som gir bompengepakken flertall i bystyret, kommer ikke fra Byluftlisten med det første.

Partiet vil heller bruke pengene på Bybanen til Åsane, fremfor Skansetunnelen. Det er på lik linje med hva Arbeiderpartiet har sagt i møter med KrF og Høyre.

Byluftslisten la frem sine øverst prioriterte ønsker i møtet.

— Dette var ikke forhandlinger, dette var sonderinger, presiserer Endre Tvinnereim.

Han sier de fikk besvart en del spørsmål fra byrådet angående rushtidsavgift og Skansetunnelen, og ga byrådet svar på spørsmål.

— Det er fremdeles en stor avstand mellom oss. Det er mange ting vi vil ha, som KrF og Høyre ikke vil gi. Men det betyr ikke at vi ikke kommer til enighet.

Gruppelederen mener det beste ville være om Høyre og Ap fikk i stand en avtale som flere av de mindre partiene kan stå bak.

— Det som var genialt med Bergensprogrammet, er at Høyre, Ap og KrF kom sammen og sikret en stabil pakke som kunne overleve skiftende byrådskonstellasjoner.

Byluftslistens krav i dagens møte var:

  • Bybanen: Skal bygges til Åsane før man bygger Skansetunnelen. - Vi mener det er mange ubesvarte spørsmål, og mange potensielle problemer med Skansetunnelen. Det er for tidlig å sette inn penger på budsjettet til en så usikker vei i sentrum, som antageligvis ikke vil løse de viktigste problemene våre, sier Tvinnereim.
  • Rushtid: - Byrådet har fremmet en bompengesøknad med 25 kroner per passering. Vi vil ha 30 kroner i rushtiden, og 20 kroner på andre tider av døgnet, sier Tvinnereim.
  • Kollektiv: - En del av bompengene skal gå til subsidiere drift av kollektivtrafikk. I Oslo bruker de 20 prosent. Det er ikke realistisk å begynne med 20 prosent i 2013, men vi kan nærme oss det tallet etterhvert. Etter møtet ble de enige om at Høyre og KrF skulle sy sammen forslagene fra Venstre og Byluftslisten.

Dersom byrådspartiene ikke kommer tilbake med tilfredsstillende svar til disse, må de dra videre til andre potensielle samarbeidspartnere. Til bt.no mandag sa Sp sin gruppeleder, Ove-Sverre Bjørdal, at det var lite aktuelt med samarbeid med dem.

Køprising eller ingenting

Heller ikke hos Miljøpartiet De Grønne har byrådspartiene noe å hente. I en pressemelding sendt ut i dag, er gruppeleder Sondre Båtstrand klinkende klar:

— Køprising er et så viktig og riktig tiltak at Miljøpartiet De Grønne ikke vil støtte en bompengepakke uten. Partiet krever også at Skansentunnelen blir lagt på is og at 700 mill kr heller blir brukt på kollektiv- og sykkeltiltak.

De mener den nye bompengepakken fra byrådet er et skritt i riktig retning.

— Bompengesatsen går opp og det kommer penger til utbygging av Bybanen, men fortsatt er forslaget for lite grønt til at vi kan stille oss bak det.

Hva synes du om bompengeplanene? Si din mening.

DAG SKANSEN: Leder for komité for byutvikling. Fra partiet Høyre.
MAGNE FONN HAFSKOR
ENDRE TVINNEREIM: Gruppeleder for Byluftslisten i bystyret.
ODD E. NERBØ