Hvordan skal forlengelse av bybanen, ferdigstilling av Ringveg Vest og bygging av Skansetunnelen finansieres? Det er spørsmålet som fikk Frp til å forlate byrådet. I dag skal bystyret ta stilling i saken.

Skal Bergensprogrammet rekke å bli behandlet i Stortingets høstsesjon, må Bergen få avgårde sin bompengesøknad i dag, slik at også Fylkestinget i Hordaland rekker å behandle saken før sommeren.

Ap og byrådet har vært i flere forhandlingsmøter forrige uke. I dag sitter de nok en gang sammen, foreløpig uten resultat.

– Byrådet rokker seg ikke. De er villige til å se på noe, men ikke de store tingene, sier Ruth Grung (Ap).

Dermed må bystyret i kveld stemme over minst to ulike forslag til bompengesøknad.

Les også: Diskuterer bompengesøknad

Ingen flertall

Mindretallsbyrådet (KrF og H) vil at bergenserne skal slippe økning i bompengetakstene. Det innebærer imidlertid at nedbetalingstiden utvides til 2025. Det medfører også økte finanskostnader for Bergen.

Ap fremmer på sin side et forslag som innebærer økning i enhetstaksten fra 15 til 20 kroner for liten bil og 30 til 40 for stor bil. Samtidig vil de senere legge frem sak om køprising, med høyere takster i rushtiden og lavere på andre tider av døgnet.

– Vårt forslag får sannsynligvis flest stemmer, sier Ruth Grung.

Men flest stemmer er ikke det samme som flertall. Frp forlot byrådet på bompengesaken. At de vil støtte noe som helst forslag som medfører bompengefinansiering er neppe aktuelt. Dermed har ingen av forslagene i utgangspunktet flertall.

Les også: Misfornøyd med bompengesøknad

Rekkefølgen avgjør

Klarer ikke byrådspartiene å samle flertall for sitt forslag i komiteen, må enten Ap bøye av for byrådet og stemme for deres forslag, eller byrådspartiene gi slipp på sitt forslag og gå med på økte bompenger.

Det betyr at rekkefølgen sakene stemmes over kan bli avgjørende. Normal prosedyre i slike saker er at det først voteres over forslag som trolig ikke samler flertall. Til slutt stemmes det over komiteens innstilling. Står byrådsparteien steilt på sitt forslag, må Ap derfor bøye av, skal det fattes et vedtak i bystyret i dag – og det må det. Det er partene enige om.

Økning i bompengetakstene, eller ikke? Si din mening:

Helge Skodvin