De to anleggene som skal finansieres, må nemlig saumfares og analyseres fra alle bauger og kanter før det blir aktuelt å sende inn en søknad. Det gjelder både Ringveg vest fra Sandeid til Liavatnet og Bybanen fra Nesttun til Lagunen.

Det første som må gjøres, sier utbyggingssjef Lars Aksnes i Vegdirektoratet, er å lage en beskrivelse av prosjektene der man også setter opp et prisoverslag. Og for prosjekter av denne størrelsen kreves det også en såkalt KS, en kvalitetssikring. Det vil si at en uavhengig instans som er godkjent av Finansdepartementet går gjennom og sjekker de prisoverslagene som er gjort.

Slik kvalitetssikring må gjennomføres både for Ringvei vest byggetrinn 2 og Bybanen byggetrinn 2. Hvert av de to prosjektene er så langt beregnet å koste godt over én milliard kroner.

Ferdig til jul

Prosjektleder for Ringveg vest, Ottar Midtkandal, sier til BT at han for lengst er i gang med å lage et såkalt styringsdokument for byggetrinn 2, Sandeid-Liavatnet. Dokumentet skal gi en beskrivelse av prosjektet og fremvise et prisoverslag.

Midtkandal sier at han tar sikte på legge frem dokumentet når det nærmer seg jul i år.

— Vi må nemlig huske på en ting. Kostnadsoverslaget som vi lager må ikke være eldre enn ett år når saken kommer til behandling i Stortinget. Brytes denne fristen, kan Stortinget forlange at overslaget gjennomarbeides på nytt, sier Midtkandal.

Dette betyr at Midtkandals kostnadsoverslag for Ringvei vest 2. byggetrinn ikke blir kvalitetssikret før tidligst vinteren 2009.

Også Bybanen underveis

Planansvarlig for Bybanen, Håkon Rasmussen, sier at han er gang med samme slags dokument for 2. byggetrinn, Nesttun-Lagunen.

Det er disse dokumentene som deretter skal etterprøves, altså kvalitetssikres. Og de vill følge hverandre som deler av samme sak.

I tillegg til godkjent prisoverslag for Ringveg vest og Bybanen kreves det så en troverdig finansieringsplan som må legges ved en søknad om bompengeinnkreving. Her er det to mulige kilder: bompenger og bevilgning over statsbudsjettet.

O kroner fra staten

Seksjonssjef Magnus Natås ved Statens vegvesen mener Bergen kommune kan legge til grunn forslaget til Nasjonal Transportplan 2010-2019. I praksis betyr det 0 kroner fra staten.

Da er det mer sannsynlig at Bergen kommune venter til regjeringen kommer med sin innstilling til Nasjonal Transportplan mot slutten av 2008, eller kanskje helt til Stortingets vedtak om ca. ett år.

I begge tilfeller regnes sjansene som ytterst små for at staten har noe som helst å gi.

Summerer vi dette, skal det godt gjøres for Bergen kommune å få utarbeidet og godkjent en bompengesøknad før sommeren 2009.

Og først deretter kommer den sentrale behandlingen i Vegdirektoratet, Samferdselsdepartementet og Stortinget.

Hva mener du om saken? Si din mening i kommentarfeltet under!

BYGGETRINN 2: Slik tenker planleggerne at Bybanen skal fortsette fra Nesttun i retning Lagunen. Banen vil stikke ned i en tunnel like fra dagens rundkjøring mot Hardangervegen. Blikkretningen på illustrasjonen er nordover.