Hvis regningen ikke ble betalt innen fristen, ville abonnementet opphøre.

Bro— og tunnelselskapet ber abonnentene se bort fra betalingsdatoen. Selskapet har lagt om systemet for utsendelse av giroer, og det har skjedd en feil.

Finner betalingen sted innen 1. november, er alt i skjønneste orden, opplyser Bro- og tunnelselskapet til BT.