Det var atskillig billigere prosjekter Stortinget ble forespeilet da det ga klarsignal midt på 1990-tallet. De tre anleggene er Lærdalstunnelen i Sogn, Trekantsambandet i Sunnhordland og riksveg 555 Nygårdstangen — Gyldenpris i Bergen.

Regning på 3,6 milliarder

Samlet kostet de tre anleggene, som alle nylig er fullført, nær 3,6 milliarder kroner. Prisen som Stortinget fikk presentert, da vedtakene om bygging av prosjektene ble tatt, var samlet i underkant av 2,7 milliarder. Prisstigningen på veianlegg i perioden 1995-1999 er ifølge Vegdirektoratets statistikker 3,4 prosent, og utgjør for de tre anleggene kun 100 millioner.

Tar det alvorlig

— Vi tar dette selvsagt alvorlig, og Riksrevisjonen skal få vite alt de spør om, sier prosjektleder Jan Olav Skogland ved Vegkontoret i Hordaland til Bergens Tidende.

Skogland ledet utbyggingen av riksveg 555 mellom Gyldenpris og Nygårdstangen fra 1994 til 1998.

Økte 220 millioner

Korrigert for prisstigningen på veianlegg, med faktoren 1,034 i denne perioden, brukte man 220 millioner mer på prosjektet enn Stortinget forutsatte.

Trekantsambandet ble godkjent av Stortinget i juni 1996 med en kostnad på 1260 millioner. Regningen kom til slutt på 1800 millioner.

— Vi ber om å få tilsendt kostnadsoverslagene som er knyttet til både hovedplan, reguleringsplan og byggeplan for Trekantsambandet, skriver Riksrevisjonen til vegdirektøren.

Kongeåpning

Kongen åpnet både Lærdalstunnelen 27. november i fjor og Trekantsambandet ved påsketider i år. Ikke lenge etter snorklippingen rasler altså Riksrevisjonen med sablene, både i Lærdal og i Sunnhordland.

Lærdalstunnelen har kostet ca. 1,1 milliarder kroner. I sin årsmelding 2000 skriver Vegdirektøren at dette er 180 millioner mer enn opprinnelig forutsatt.

Fakta om overskridelser og gransking

  • Riksrevisjonen ba i fjor Samferdselsdepartementet sørge for at økonomistyring og rapporteringsrutiner blir bedre for statlige veianlegg.
  • Kostnadsutviklingen på fastlandsforbindelsen til Nordkapp førte til gransking og høring i Stortinget.
  • Dette anlegget trodde Stortinget ville koste 625 millioner. Regningen ble 1 milliard (begge tall omgjort til 1995-kroner). Utbyggingen ble vedtatt i 1993, og ble ferdig i 1999.
  • Nordkapp-sambandet, Trekantsambandet og Lærdalstunnelen har kostet til sammen 3,9 milliarder kroner, eller 1,15 milliarder mer enn forutsatt i dokumentene som ble lagt frem da Stortinget vedtok de tre prosjektene i årene fra 1993 til 1996.
DYRT SAMBAND: Riksrevisjonen skal nå granske overskridelsene ved bygging av Trekantsambandet. På bildet ser vi Storda-broen.
Arkivfoto: Roar Christiansen