Mange har reagert på den tilsynelatende elendige valgdeltakelsen i Bergen kommune. Ifølge tall presentert i Kommunal— og regionaldepartementets offisielle resultatoversikt, så det frem til tirsdag formiddag ut som bare litt over halvparten av bergenserne hadde giddet å kare seg ut av sofaen og putte stemmeseddelen i urnen.

Bergen kommune er blant dem som reagerer, rett og slett fordi tallet er en grov bom.

I en pressemelding fra kommunen redegjøres det for feilen:

«Tallene SSB oppgir for antall stemmeberettigede (193 329) og antall frammøtte (156 517) i Bergen kommune er korrekte, men selve prosentutregningen er feil. Disse tallene gir en valgdeltakelse på 81% og ikke 51,5%, som SSB oppgir.»

«Gjelder flere»

— Vi har kontaktet SSB, og dette vil bli rettet opp i løpet av kort tid, sier leder av valgorganisasjonen i Bergen kommune, Elin Solberg.

Ifølge henne gjelder feilen også for andre kommuner.

— Det sa de i hvert fall da vi ringte SSB for å gjøre oppmerksom på feilen i Bergen. Jeg vet ikke noe nærmere om omfanget. Mange hos oss har fått spørsmål om dette, blant annet ordføreren, politikere og velgere, sier Solberg til BT.

Nyhetsbyrået NTB sendte tirsdag morgen ut en sak om at valgdeltakelsen i 2013 var den laveste siden 1927. De trakk senere saken, fordi den var basert på de samme misvisende tallene som Bergen kommune har reagert på. Oppdaterte tall viser tvert imot relativt god valgdeltakelse.

- Kjedelig feil

- Litt pinlig for SSB?

— Det er jo i hvert fall veldig kjedelig for oss, velgerne og politikerne som er valgt at det blir oppgitt en så lav fremmøteprosent. Et eller annet har skjedd under utregningen her, uten at vi er herre over det, sier Elin Solberg i Bergen kommune.

- Er dere fornøyd med det faktiske tallet, da?

— Jeg vil si 81 prosent er en relativt god fremmøteprosent, og det er en fremgang fra siste stortingsvalg. Jo høyere fremmøte jo bedre, men vi er stort sett fornøyd. Det virker som om informasjonen har nådd frem, at velgerne har funnet stemmelokalene og funnet et parti de vil stemme på.

- Forvirrende

SSB henviser BT til Kommunal- og regionaldepartementet for å få en forklaring på tallkrøllet.

Ifølge Kjersti Bjørgo,kommunikasjonssjef i Kommunal- og regionaldepartementet, er det ikke enregnefeil som ligger bak avviket.

Det skyldes ifølge kommunikasjonssjefenderimot at de foreløpige fremmøtetallene som departementet offentliggjorde, ikke baserte seg på det totaleantallet avgitte stemmer, men på stemmene som var talt opp og kontrollert avtellekorpset i Bergen kommune på det tidspunktet..

— Jeg skjønner at dette kan virke forvirrende. Derfor la vi ut enforklaring på valgresultatsidene våre på nettet tidligerei dag. Grunnen til at det så ut slik det gjorde, var at man ventet på noenoppdateringer i systemet. Vi gjør nå beregningene på en annen måte for deforeløpige oppmøtetallene vi legger ut. De tallene som nå er oppdatert, erbasert på antall stemmesedler opp mot antall stemmeberettigede, sier Bjørgo.

- Tallene er foreløpige

Hun understreker at alle tall er å regne som foreløpige helt til kommuneneer ferdige med sine opptellinger og fylkeskommunene har gjennomførtkontrolltelling og innrapportert endelige tall. .Det endelige oppmøtetallet håper departementet erklart innen utgangen av uken.

-Det er en lang prosess, sier Bjørgo.

Hun har ikke oversikt over hvor mange kommuner som fikk tilsvarende store utslag i oppmøtetallene som Bergen.

— Men jeg vil tro utslaget var størst i de store byene, sier hun.