1,5 milliarder kroner skal brukes på utbyggingen av veinettet på Askøy fremover. I dag ble saken sendt fra Samferdselsdepartementet. Nå venter bare godkjennelse fra stortingspolitikerne, før askøyværingene får opp bomstasjoner.

— Vegnettet på Askøy blir tryggere, og forholda blir betre for gåande, syklistar og kollektivtrafikk. Næringslivet får raskare og meir effektiv transport av varer og gods, uttaler samferdselsminister Marit Arnstad på departementets nettsider.

Slik skal innkrevingen foregå:

  • Bommene kommer trolig på Øvre Kleppe, ved Stongafjelltunnelen, Florvåg og på rampen fra Kleppestø mot Askøybroen.
  • Satsen pr. passering ligger an til å bli 22 kroner for personbiler.
  • Bilistene skal betale for maks 30 passeringer i måneden.
  • Innkrevingen vil trolig begynne tidligst sommeren 2014, etter det BT forstår.

Flere grep gjøres

Der beskrives også hvilke tiltak som skal gjøres i tiden som kommer. Askøypakken omfatter en rekke prosjekt og tiltak for å heve veistandarden i området. Smale strekninger skal utvides, svinger skal rettes ut, kryss skal utbedres og trafikkfarlige avkjørsler vil stenges. På flere strekninger vil det bli bygd fortau eller gang- og sykkelveier.

Saken ble godkjent av Kongen i statsråd fredag. Utbyggingen skal finansieres ved hjelp av bompenger samt fylkeskommunale midler.

Ole Henning Davik i Statens vegvesen er prosjektleder for selve utbyggingen. Han forteller at de allerede har begynt utbedringer av veinettet på Askøy. De midlene har de forskuttert. At hele pakken nå sendes videre fra regjering til storting gleder ham.

— Dette er en kjempeflott dag for Askøy. Dette medfører en betydelig oppgradering av gangsystemer, og masse dårlige veier der ute vil utbedres.

Trenger oppgradering

Han tror ikke et nytt stortingsflertall vil endre på pakken, og peker på at det er borgerlige flertall i fylket og kommunen som står bak planene lokalt.

— Med den farten som Askøy ekspanderer i dag så har de et stort behov for å oppgradere infrastrukturen sin, sier Davik.

Tirsdag denne uken ble Askøy Bompengeselskap AS formelt stiftet. Det skjedde da ordfører Siv Høgtun (H) og fylkesordfører Tom-Christer Nilsen (H) signerte en bompengeavtale.

— Askøypakken skal behandles i Stortinget i løpet av høsten, og alt tyder på at dette vil gå bra. Arbeidet med å ruste opp veiene på Askøy har allerede kommet i gang. Gjennom Askøypakken skal vi heve kvaliteten på veinettet betydelig de neste årene, sier ordfører Høgtun til kommunens nettsider.

Der kom det også frem at Hordaland fylkeskommune eier 60 prosent av aksjene i bompengeselskapet mens Askøy kommune har de resterende 40 prosent.

Krever fortgang

Roald Steinseide (Frp) mener det er på høy tid at regjeringen sender fra seg saken.

— At kommuner skal vente så lenge på statlig sendrektighet som dette synes jeg er forferdelig trist.

Han sier han var i møter med departementet for snart to år siden, og allerede da ba Askøy om fortgang i behandlingen.

— Da holdt de på med kvalitetssikring av planene. Det er uhørt at det skal ta så lang tid som dette. Askøy er en tilflyttingskommune, og presset på infrastrukturen er stort. Dessuten, jo mer vi venter jo mer øker prisene.

Mindre bompenger

Steinseide forventer at saken går fort gjennom i Stortinget.

— Det er et nytt flertall i Stortinget. Frykter du at en debatt om finansieringen av dette vil forsinke prosjektet?

— Nei. Dette må de klare å få til raskt. De må ta en rask avgjørelse.

Han regner med at bompengefinansiering er et sentralt tema i regjeringsforhandlingene.

— Men vi må huske at det er fire parti i de forhandlingene. Vi kan ikke få gjennomslag for alt, og jeg er spent på å se hvor mye gjennomslag Frp får på akkurat dette området.

Varaordføreren benytter likevel anledningen til å minne partitoppene sine på hva som er viktig for Frp-velgerne landet over.

— Vi har ikke glemt hva ledelsen sa før valget. Vi i Frp har vært mot bompenger i lang tid, og vi håper vi får se noe resultat av dette i Stortingets behandling av denne saken. Jeg har ingenting imot at staten sprøyter inn mer penger i prosjektet.

Hva tenker du om bompenger på Askøy? Diskuter under!

VIL HA MINDRE BOM: Roald Steinseide på Askøy minner Siv Jensen på at Frp lovet velgerne sine mindre bompenger før stortingsvalget.
ØRJAN DEISZ (ARKIV)