— Det har vært stor trafikk inn til Bergen. Så 19.30 bestemte vi sammen med Vegkontoret og politiet å åpne opp, sier HSDs informasjonssjef Arild Sondre Sekse til BT.

Han vet ikke hvor lenge bommen blir åpen.

— Vi vil vurdere hvor lenge det er nødvendig, sier han.

— Hvordan skal det gå neste helg når det er pinse?

— Vi må vurdere situasjon for situasjon. Det er ønskelig med en ombygging, slik at vi kan få fleksible løp, mulighet til å ha to løp i en retning, sier han, men presiserer at det må skje i samarbeid med Vegkontoret, og kan ta lang tid.

— Taper dere mye på dette?

— Det har jeg ikke tall på, men det er klart vi taper billettinntekter. Men vi må ta hensyn til trafikksituasjonen, sier han.