Foreløpig er det bare Bømlo kommune i Hordaland som har kommet igjennom kontrollen fra Fylkesmannen uten alvorlige avvik.

— Vi har vært veldig bevisste dette området. Det er viktig med lovhjemmel når man er i grenselandet for tvang, sier Berit Morlandstø, kommunens faglig ansvarlige i forbindelse med tvangsbruk.

— Vi har den fordelen at vi har et fast og stabilt personale som har jobbet for oss lenge. De kjenner loven og brukerne godt.

Men selv om de ansatte er godt kjent med lovverket satser Bømlo på kontinuerlig opplæring.

— Vi har kurset de ansatte i loven. Dette må vi gjøre med jevne mellomrom - for loven er ikke entydig. Det er ikke alltid slik at A fører til B. Dette er en lov som krever kjennskap og stadig diskusjon, sier Morlandstø.

Kommunen har utviklet skriftlige prosedyrer for hva de ansatte skal gjøre hvis de er usikre på om det de er iferd med å iverksette i realiteten er tvang.

— Vi lager alternative tiltak til tvang. For eksempel måten vi henvender oss til brukerne på. De mest utagerende er ofte de språkløse. Vi ser på hvilket språk vi bruker overfor dem, og gir dem tid til å forstå oss. Det viktig å planlegge hverdagen slik at den blir tydelig og strukturert, forteller hun.

— Brukerne må føle at de har noe meningsfylt å gjøre - noe de ønsker å gjøre, som de setter pris på. Det er utrolig viktig. Vi har laget et system for dette, der vi samarbeider med de ansatte, hjelpevergene og habiliteringssenteret for voksne med psykisk utviklingshemming, avslutter hun.