11.000 bømlingar er tilbake i tilnærma normalt gjenge etter at stormen isolerte Bømlo i fleire timar torsdag ettermiddag. Trafikken over Bømlabrua inn mot Stord og E39 måtte stengjast då vinden fekk brukassen til å svinga seg. Stordabrua på E39-delen av Trekantsambandet blei stengt av samme grunn.

Når i tillegg ferjesambandet sør på Bømlo mellom Langevåg og Buavåg var innstilt grunna grov sjø og vind i Bømlafjorden, resulterte det i at ingen ambulansebilar kunne køyra til eller frå øykommunen i ein tretimarsperiode.

— Akkurat det er ein sitiasjon som kunne utvikla seg til å bli vanskeleg. Men så vidt vi er informerte om, har det ikkje oppstått problematiske situasjonar, seier Bømlo-ordførar Odd Harald Hovland (Ap). Bømlo kommune hadde høgare beredskap enn normalt på grunn av stormen.

Alle utan straum

Grunna feil i regionalnettet var heile Bømlo utan straum i kring ein halv time frå omlag klokka 14. Området Strongavågen - Rolfsnes og Urangsvåg - Goddo måtte venta ytterlegare på å få att el-forsyninga grunna brot i høgspentanlegget. Finnås Kraftlag melder at også store deler av Langevåg på Søre Bømlo var utan straum ein kort periode frå klokka 17. Alt tilgjengeleg mannskap var tidleg torsdag kveld ute på feilretting.

Skule heime

I båtsambandet mellom øysamfunnet Espevær og Eidesvik på Søre Bømlo måtte "Espeværekspressen" melda pass på tre turar frå klokka 14.30 til 16.30.

Det dårlege vêret førte til at fem ungdomsskuleelevar frå Espevær som dagleg reiser med rutebåten over til Hillestveit skule, ordna seg med undervisning på barneskulen på Espevær torsdag.

Flaggruta mellom Stord, Bømlo og Haugesund innstilte i dag turane over Sletta.