Bømlabrua er stengt, samstundes som ferjesambandet mellom Langevåg og Buavåg er stengt. Dermed er Bømlo isolert.

Avisa Sunnhordland skriv at øykommunen også er delvis straumlaus.

— Problemfritt enno

Rådmann Sverre Olav Svarstad bekreftar at øykommunen er avsperra frå resten av verda.

— Det betyr at me må halda oss her, og eg har ikkje høyrt at det er eit problem for nokon enno, seier han.

Svarstad seier at kommunen har ein beredskapsplan for slike hendingar.

— Det som kan vera problematisk er å få sendt nokon med ambulanse til Stord om det skulle bli nødvendig. Men det er noko helsesektoren og legane våre må takla via AMK-sentralen, seier rådmannen.

Klar med aggregat

Han bekreftar også at straumen har vore vekke på øya, men seier den no er tilbake på mesteparten av Bømlo.

— Me varsla likevel alle institusjonar i går om at dei måtte vera førebudd på at dette kunne skje, og at dei måtte vera førebudd på å kopla inn aggregat. Den korte tida me var utan straum, var dei fleste aggregat kopla inn, seier Svarstad.

Han meiner difor at bebuarane på Bømlo klarar seg godt førebels.

— Det einaste er at eg ikkje kjem seg heim til Stord. Så eg blir på jobb utover kvelden, seier han.