Skogbrannen på Bømlo blusset i ettermiddag opp igjen, men brannvesenet var forberedt på at det kunne skje.

— Vi regnet med at vinden kom til å snu. Det gjorde den, og da fikk vi en liten oppblussing like ved rorbuene, sier brannsjef ved Bømlo Brannvesen, Bjørn Hroar Sortland.

Mannskaper rykket ut og fikk raskt kontroll over brannen.

— Det var aldri noen stor fare. Sivilforsvaret er på stedet og driver etterslukking, og de hadde nesten kontroll på brannen da vi kom frem.

Sortland regner med at de vil drive etterslukking utover kvelden og natten.

Flere mål i full fyr

Skogbrannen ble meldt klokken 13 onsdag. Flere mål sto raskt i full fyr. Feltet som brant, var flere hundre meter langt i hver retning, etter det bt.no får opplyst.

— Vi vurderer fortløpende om vi skal stå vakt i natt. Det er ikke utelukket at brannen kan blusse opp igjen, sa brannsjef ved Bømlo Brannvesen Bjørn Hroar Sortland onsdag.

Bønder bidro

— Bønder i området blir tilkalt og bedt om å ta med seg tankvogner, opplyste Bømlo kommune til bt.no tidligere onsdag.

Minst 30 mann har deltatt i slukningsarbeidet.

— De har vært uvurderlige i slukningsarbeidet, sier Sortland.

Kystvakten spylte vann

I tillegg bisto kystvaktfartøyet «Thor», opplyser politiet.

Brannstedet ligger en halv mil nord for Bremnes, på vestsiden av vågen. Brannen raste om lag 100 meter fra den nærmeste bebyggelsen. Vinden blåste mot hyttene og rorbuene i strandsonen.

Ifølge NRK Hordaland ble alle forbipasserende biler stoppet. Alle bilistene ble bedt om å hjelpe til med å slokke brannen.

Det er svært tørt i terrenget på Bømlo etter en lang penværsperiode. Vanningsforbud er innført i hagene på grunn av fare for vannmangel.

Bygder isolert

Skogbrannen gikkover den lokale fylkesveien. Dermed ble alle bygdene nord for brannstedet isolert. De flere hundre beboerne på Goddo og naboøyene måtte ha båt for å komme seg til sentrale deler av øykommunen.

— Skolebussen kommer seg ikke ut, og lokale bedrifter får ikke sendt ut varene sine, sa Torbjørn Waage ved Brandasund fiskemottak, en mil nord for brannstedet.

Blant de større bedriftene som ble rammet, er Brandasund fiskeforedling.

Skjerper beredskapen

— Vi skjerper brannberedskapen fremover så lenge det er tørt, sier Sortland. Brannsjefen har bedt bøndene fylle tankvognene sine med vann for å stå klare.

Skogbrannfaren er i følge Sortland veldig stor.

— Det er sjelden vi på våre kanter har så lang tørkeperiode, så skogbrann en overhengende fare. Vi oppfordrer alle til å vise stor forsiktighet når de ferdes i utmark, sier Sortland.

Bjørn Erik Ovesen
Terje Vanvik
Terje Vanvik