Ant. stemmer 2003: 891

Oppslutning 2003: 18,9%

Representanter i kommunestyret: 5

Årets kandidater
Nr Navn Født
1 Dag Helge Hellen 1960
2 Anne Torhild Johannessen 1962
3 Svein Arve Skartveit 1971
4 Sven Håheim 1941
5 Reidar Johan Sortland 1949
6 Christina Bergstøl Stølen 1975
7 Georg Lønning 1953
8 Jorunn Halleraker 1967
9 Jan Wilhelm Teige 1958
10 Kåre Olsen 1956
11 Ove Dahl 1960
12 Nils-Arne Hidle 1969
13 Odd Asle Borlaug 1975
14 Asbjørn Haldorsen 1957
15 Leif Sverre Blåsternes 1942
16 Arvid Johan Scheen 1979
17 Grazyna Barbara Gilje 1956
18 Grethe Sivertsen 1960
19 Karl Magne Eide 1949
20 Kari Hellen 1988
21 Helge Glærum 1957
22 Sissel Habbestad Onarheim 1978
23 Steinar Simonsen 1965