Bystyredirektør Roar Kristiansen bekrefter tallet overfor bt.no.

— Vi må jo nå bruke to møter på å avvikle det som var tenkt som ett møte.

Merarbeid, godtgjørelse, middag...

— Det blir merarbeid for administrasjonen, det er utgifter til middag - og ikke minst cirka 4000 kroner som hver representant får for å møte, sier Kristiansen.

I bystyret sitter det 67 faste representanter.

I en sak fra høsten 2009 opplyste Kristiansen at et «ordinært bystyremøte koster anslagsvis 150.000 kroner».At regningen for et tilsvarende møte tre år senere er så pass mye høyere, har flere årsaker, ifølge bystyrets direktør.

— Tidligere hadde representantene en basisgodtgjørelse på cirka 20.000 kroner. Det er lagt om. Nå får man en godtgjørelse for hvert møte, mens basisgodtgjørelsen er borte, sier Kristiansen.

Raskt avdramatisert

Politiet sa tidligere mandag at de mente det hele trolig var en stormisforståelse.

— Det er for tidlig til å konkludere, men det handler om hva som er blittsagt og hvordan dette ble oppfattet av den ene parten, sa operasjonsleder OleJakob Malmo.

— Det ble ikke gjort noen funn som kan relateres til sprengstoff.

Han opplyste at det etter hvert fremkom opplysninger i saken somavdramatiserte forholdet.

— Mistenkte ble pågrepet, noe som førte til at misforståelsen raskt blebekreftet. Det var ikke snakk om noen reell bombe, sa han.

- Vet aldri

Bystyredirektør Roar Kristiansen sier dette om hvor pengene til onsdagens ekstramøte tas fra.

— Det må jo tas fra budsjettet for driften av bystyret og komiteene.

— I første halvår var det færre møter enn planlagt. Nå får vi ett mer enn planlagt, men vi vet jo aldri om det kan bli ekstramøter i løpet av året.

- Så det er tatt budsjetthøyde for i hvert fall ett ekstramøte?

— Det som skjedde i dag vil i hvert fall ikke gå ut over de planlagte møtene.