AV OLAV GARVIK OG INGEBJØRG JENSEN

På rekke og rad står fremtredende representanter fra regjeringspartiene nå frem og lover å gjøre hva de kan for at de krigsskadde elevene etter mange års kamp endelig skal få oppreisning og krigspensjon.

Historiene som er brettet ut i BT de siste dagene har gjort sterkt inntrykk også på garvede politikere.

— En skamplett på velferdsstaten, svarer Rune Skjælaaen (Sp) som sitter i helse- og omsorgskomiteen.

— Nå må vi bare skjære gjennom og vise raushet. De burde vært spart for dette, sier Per Rune Henriksen (Ap) som både er leder i Hordaland Arbeiderparti og medlem av arbeids- og sosialkomiteen i Stortinget.

— Disse menneskeskjebnene har virkelig gjort inntrykk på meg, og det er på tide å ordne opp, sier Ågot Valle (SV).

- Vi må tenke stort!

Skjælaaen opplyser at han personlig vil sørge for å få fortgang i pensjonssaken. Han gir følgende løfte:

— Jeg vil kontakte Per Rune Henriksen og Ågot Valle, slik at vi kan få brakt denne saken inn i rett spor, for vi kan ikke være bekjent av det som her er brettet ut. Det som barna fra Holen skole har vært gjennom i etterkrigsårene, i møte med trygdevesenet, er rett og slett en skamplett på velferdsstaten. Nå må vi i det minste tenke litt stort!

Skjælaaen ser et mønster i de mange erstatningssakene som i sin tid gjaldt Nortraship, billighetserstatninger, krigspensjoner og videre til Holen-elevenes møysommelige kamp.

— Jeg opplever at staten generelt er direkte gniten!

Svært mange mennesker har i møtet med Rikstrygdeverket, som det tidligere het, stått overfor en regulær motstander. Elevene fra Holen er ikke tatt på alvor. Det uroer meg sterkt. Vi kan ikke ha det slik, sier senterpartipolitikeren.

Et blindspor

Per Rune Henriksen mener på sin side at det er et fullstendig blindspor å trekke i tvil grunnlaget for pensjonssøknadene. Det er «overveiende sannsynlig», som han sier, at plagene skyldes krigsopplevelsene.

— Hele den prosessen de har vært gjennom i forhold til trygdevesenet burde vært unødvendig. Det gjelder tross alt få personer, og det er vel heller ikke de mest ressurssterke. Å oppleve en slik forferdelig katastrofe som disse elevene ble utsatt for er det vanskelig for oss i etterkrigsgenerasjonen å forestille seg. Jeg skal gjøre det jeg kan for at det blir en snarlig løsning, sier Henriksen.

Granske seg selv?

Ågot Valle er den av de tre som for lengst har engasjert seg i Holen-elevenes kamp, ikke minst gjennom kontakt med Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

— Jeg er ikke tvil om at den politiske ledelse i departementet skjønner hva denne saken dreier seg om, sier hun.

Valle har hatt mange samtaler med de aldrende elevene, og det er få saker som har gjort sterkere inntrykk på henne.

SV-politikeren, som er nestleder i partiets stortingsgruppe, stiller også spørsmål ved NAV (Rikstrygdeverkets) videre rolle i pensjonsstriden. Hun synes det er underlig, og uklokt, at NAV skal granske sin egen praksis, for krigsbarna fra Holen har gjennom erfaringer og opplevelser ikke lenger noen tiltro til denne instansen.

— Ut fra min erfaring med denne og andre saker er det utrolig viktig at de berørte har tiltro til granskerne. Dette er like avgjørende for krigsbarna som pensjonens størrelse, mener Valle.

ANDRE GRANSKERE: Ågot Valle (SV) vil ha andre granskere enn folk fra NAV.