Både på skip, havneanlegg og oljeplattformer gjennomføres det jevnlig ulike typer øvelser — blant annet øvelser der funn av en antatt bombe er scenarioet.

Politiet undersøker nå om pakken som ble funnet hos Norsk Gjenvinning på Mongstad tirsdag, kan stamme fra en slik øvelse.

Norsk Gjenvinning mottar avfall både fra land og fra Nordsjøen.

Arabisk tekst

På esken, som ble funnet av en ansatt i forbindelse med sortering av avfall, sto det skrevet «BOMB». I tillegg var det klistret på tekst på arabisk. Politiet mener dette kan stamme fra en arabiskspråklig avis.

En av teoriene til politiet er nå at pakken er laget for å gjøre en bombeøvelse mest mulig realistisk for deltakerne. Resultatet ble i høyeste grad realistisk også for gjengvinningsselskapet og for politiet.

— Denne pakken kan helt klart komme fra en øvelse på en båt eller plattform, det er det vi jobber med å finne ut av nå. Vi driver med kriminaltekniske øvelser, og undersøker hvor det har kommet inn avfall fra. Vi sjekker ut en del plattformer og båter, sier lensmann Einar Vatne i Nordhordland.

Ventet på bombeekspertene

Han vil heller ikke utelukke at bombepakken kan være en dårlig spøk.

— Det kan jo også være noen som vil lage litt oppstyr, det er jo en del slike rundt om, sier lensmannen.

Alarmen gikk hos selskapet i Nordhordland litt før klokken 12 tirsdag.

Politi, brannvesen og ambulanser rykket ut til stedet. Det samme gjorde Minedykkerkommandoen fra Haakonsvern. Men først da politiets bombegruppe var på plass fra Oslo sent på ettermiddagen, ble pakken undersøkt og man kunne slå fast at det ikke dreide seg om noen ekte bombe.