— Jeg kan bekrefte av det er en uavklart situasjon på cargo-avdelingen, sa security-sjef Lasse Solberg hos Avinor på Flesland kl. 17.10. Sikkerhets- og kvalitetssjef Øystein Skaar hos Avinor opplyste at lokalt politi var på plass, og at selve godsbygget var avsperret.

Det var Securitas-personell som først reagerte på pakken under gjennomlysing, fordi det ikke var mulig å se hele innholdet.

Har snakket med mottakeren

Politiet fikk ganske raskt kontakt med de som skulle ha forsendelsen.

— Det var ingenting unormalt med pakken. Den er overlevert, og saken er ute av verden, sier operasjonsleder Preben Wallestad hos politiet i Hordaland i 20.30-tiden. .

Sør for passasjerterminalen

Godsbygget ligger på sørsiden av passasjerterminalen.

Passasjertrafikken til og fra Bergen ble ikke berørt av aksjonen.