— Dersom fylkeskommunen ikke øker busstilbudet i rushtrafikken, vil passasjerene få et dårligere reisetilbud enn det Skyss gir i dag, sier Aps gruppeleder på fylkestinget, Ruth Grung.

Prisen for en enkeltpassering i bompengeringen vil øke fra 15 til 25 kroner, og rabattordningene blir dårligere. Pengene som kommer inn vil blant annet gå til å bygge Bybanen til Flesland.

Dyrt for fylkeskommunen

Statens vegvesen har beregnet at biltrafikken i rushtiden vil gå ned ti prosent når bompengesatsene økes. Mange vil gå over til buss.

Dermed må Hordaland fylkeskommune belage seg på økte utgifter. Det er nemlig fylket som har ansvar for kollektivtransporten. Regningen blir på over 35 millioner kroner i året, ifølge utregninger som fylkesadministrasjonen har laget for Grung:

  • Økningen vil føre til at det vil kjøre tett oppunder 10.000 færre biler gjennom bomringen i rustrafikken.
  • Dersom de som sitter i bilene velger å reise kollektivt, betyr det over 10.000 ekstra kollektivreiser i rushtrafikken.
  • En kollektivreise er beregnet å koste 12 kroner i ekstra tilskudd. Det gir årlige ekstrautgifter på 34,7 mill. kroner.

Flere syklister

Nå er det grunn til å tro at en del av bergenserne som hittil har brukt bil, heller vil velge å sykle eller gå. Samtidig er det dyrt å gi plass til langt flere passasjerer i rushtrafikken fordi så pass mange av bussene og bybanevognene kjører med fullt belegg.

«Maksuttaket for bussane er i rushtida, slik at auken i stor grad vil føre med seg ekstrabussar i tillegg til ekstraturar,» heter det i analysen til fylkesadministrasjonen.

— Jeg er urolig over budsjettet for kollektivtrafikken. Det nytter ikke å legge opp til ordninger som forventes å gi flere passasjerer, dersom kollektivtilbudet ikke er på plass, sier Ruth Grung.

Hun etterlyser klarere signaler om at det blir satt av penger til denne økningen i budsjettet. Fylkesrådmann Paul Nilsen sier at man er klar over at økningen i bompenger også vil gi økning i kollektivreiser.

— Vi har beregnet at dette vil koste en god del mer i kollektivtilskudd, og vi vil komme til å legge inn penger til dette i det budsjettdokumentet jeg legger frem i høst.

- Hvor mye er det snakk om?

— Jeg vil komme tilbake med tall når dette utkastet presenteres for politikerne, sier Nilsen.

Hva synes du om kollektivtilbudet i Bergen? Si din mening i kommentarfeltet!