• Kamveien fra Skansemyren mot Fløyen bør bli bomvei. Det mener et flertall i Byfjellsrådet.

Spørsmålet er ikke lenger om det blir bom for kjøring mot Fløyen, men mer å få en avklaring av åpningstider, plassering, skilting og oppsyn av bommen.

Flertall i Byfjellsrådet

Parksjef Sissel Lerum bekrefter at et flertall av Byfjellsrådets medlemmer er innstilt på at trafikken på veien til Fløyen må reguleres med en fysisk sperring.

Blant dem som ikke uten videre skal være innstilt på bom, er kommunens tekniske tjenester. Her hevdes det at biltrafikken til og fra Fløyen neppe vil bli vesentlig mindre med en bom på plass.

Grønn avdeling skal nå vurdere synspunktene som ble lagt frem på gårsdagens møte i Byfjellsrådet, og deretter sende et notat om saken til byrådsavdeling for miljø og byutvikling. Det notatet kan neppe konkluderes med noe annet enn at arbeidet med bom bør igangsettes. Og inneholde forslag til praktiske løsninger.

Bom-vedtak i Bystyret

I bunn i saken ligger et vedtak i Bystyret, der politikerne som et ledd i kommunedelplan for fjellsiden sør, sier:

«Turveien til Fløyen skal holdes stengt med bom ved Skansemyren Idrettsplass. Parkering og tiltak som forutsetter bilbruk ut over nødvendig varelevering og nødtransport, tillates ikke.»

Dermed går en ti år lang bom-debatt mot slutten. Blant dem som har ivret mest for bom er politiet, Skogselskapet, Bergen Turlag og det tidligere bydelsutvalget for sentrum.