– Hvorfor kan de ikke øke bemanningen? undrer Terje Gjerde.I tre dager har han forsøkt å komme gjennom til inntakskontoret i Hordaland Fylkeskommune, med et spørsmål om datterens skoleplass. Slikt er både dyrt og slitsomt, når han ringer med mobiltelefon fra Finnmark og blir stående i en tilsynelatende evigvarende telefonkø. Må ha erfarne folk 16.000 elever skal fordeles på de videregående skolene i Hordaland. Mange har spørsmål. Inntakssjef Nils Skavhellen innrømmer at en del står i telefonkø forgjeves. – Vi får en enorm mengde henvendelser de første dagene etter at vi har sendt ut opptaket, og da klarer vi rett og slett ikke å ta unna alle, sier han.– Hvorfor kan dere ikke ansette flere?– Det er ikke så enkelt. Vi får mange spørsmål om vurderinger av poeng, hvordan mulighetene er til å komme inn på andreinntak og så videre. Da må vi ha folk med erfaring, sier Skavhellen, som selv har 28 år bak seg på inntakskontoret. De fire faste medarbeiderne i avdelingen sitter i skranken og ved telefonen for å svare på publikumshenvendelser fra klokken 8.30 til 13.– Hvorfor kan dere ikke utvide telefontiden?– Jeg blir nesten provosert av det spørsmålet. Vi sitter til åtte etterpå for å behandle alle henvendelsene. Tolv timers arbeidsdag må vel være nok, sier han. God tid ennå Inntakssjef Nils Skavhellen minner om at svar på mange av de vanligste spørsmålene finnes i skolekatalogen og på fylkeskommunens nettside. Til de som har stått i telefonkø de siste dagene har han følgende råd:* Slapp av. Ingenting skjer med søknadene denne uken. Feil kan rettes opp frem til 31.juli og andreinntaket skjer 3. august. I neste uke vil det trolig være mye lettere å komme gjennom på telefon.* Møt opp selv. De som bor i Bergen får raskt svar om de kommer til fylkeskommunens skranke i Agnes Mowinckels gate.Telefonnummeret er 55 23 94 60.