— Jeg kan ikke svare på hvorfor denne bolten ikke er der, men det er helt klart svikt i rutinene. Denne bolten har manglet siden broen ble bygget, sier Ivar Thorkildsen, seksjonsleder veg, Haugaland og Sunnhordland distrikt i Statens Vegvesen, til Bergens Tidende.

Det var en observant trafikant som oppdaget at bolten manglet. Det ble tatt bilde av den manglende bolten, og bildet ble sendt til Bergens Tidende, som på sin side konfronterte den manglende bolten med Thorkildsen.

Thorkildsen på sin side undersøkte saken, og konklusjonen er at bolten aldri har vært der, men at den ikke har noen som helst betydning for sikkerheten.

Det er to bolter som skal holde en skive på plass. Allerede i dag skal vi sørge for at den som mangler blir satt inn, sier Ivar Thorkildsen, som er takknemlig for å bli informert om slike feil og mangler, selv om det altså overhodet ikke var noe fare på ferde denne gangen.

Trekantsambandet ble påbegynt i 1997 og åpnet i 2001.

FOTO: PRIVAT