— Vi synes at de som reiser kollektivt fortjener litt ekstra ros for at de ikke bruker plass på veiene, sier Nils Tore Skogland, leder i Naturvernforbundet i Hordaland.

Mandag ettermiddag hadde han og Helena Flotve, produktansvarlig i BT, med seg så mange poser med boller de kunne bære om bord på linje 2 mot Birkelundstoppen. Passasjerene fikk seg noe å bite i, samt en brosjyre med informasjon om Pust, BTs nye miljøkampanje, som startet i dag.

Også på flere andre bussruter i byen fikk passasjerene samme overraskelse, og Naturvernforbundet planlegger å gjenta stuntet flere ganger denne uken.

Busser hver dag

Bollene ble mottatt med jubel på linje 2. Mange faste busspassasjerer fikk styrket blodsukkeret.

— Dette var veldig fint, nå var jeg sulten, sier Lena Irgens.

Irgens er student på lærerhøyskolen og tar bussen hver dag til og fra skolen.

— Jeg tror det er viktig at vi tenker på luften, og gjør folk oppmerksom på problemstillingen. Og så er det ikke så vanskelig å reise kollektivt eller kjøre bil sammen, sier hun.

Også Hakan Sicakkan ble gledelig overrasket over noe å bite i før middagen. Selv hadde han ikke helt satt seg inn i hva Pust var før han kom på bussen.

— Men jeg ser jo her at det er en konkurranse, så kanskje jeg skal foreslå for min sjef at vi blir med. Jeg tar nå vanligvis bussen, sier han.

Snakkis

Hovedmålet til Naturvernforbundet er at bollene skal gjøre at byluften og tiltak for å redusere trafikken skal bli en snakkis blant folk.

— Vi opplever jo at mange blir litt overrasket over å bli premiert for noe de gjør hver dag uansett. Men det er greit at folk ser at det skjer noe på bussen som ikke skjer når man sitter alene i en bil, sier Skogland.

Bilsjåførene skal imidlertid også få sitt. Senere i uken står aksjoner på parkeringshus for tur for Naturvernforbundet, men det blir uten boller.

— Nei, de skal få utdelt busskort og informasjon om miljøvennlige transportalternativ, sier Skogland.