Utbyggingen gjelder Stongafjellet, et av de mest attraktive tomteområdene sør på Askøy. Her vil Byggholt AS reise 6-800 nye boliger over en 10-årsperiode.

Det sittende flertall i Askøy kommune (Ap, SV og KrF) gikk i formannskapet i går inn for å kreve at nødvendig skoleutbygging på Stongafjellet blir Byggholts ansvar.

Før skoleplikten utløses, skal Byggholt få oppføre de første 200 boligene. Beregninger viser nemlig at skolene sør på Askøy har kapasitet til å ta imot et slikt antall elever.

Prislappen på kravet er om lag 100 millioner kroner.

— Alternativet til en slik utbyggingsavtale hadde vært å vente med Stongafjellet, sa Aps Øystein Holmelid da han presenterte flertallsforslaget. Først i køen ligger flere vedtatte utbygginger av skoler og barnehager nord på Askøy.

- Kommunens ansvar

Fra opposisjonen kom det likevel heftige protester:

— Hva er egentlig det offentliges ansvar, hvis utbyggere skal pålegges ikke bare vann, avløp og kloakk, men også barnehager og skoler? spurte Frps Roald Steinseide.

Steinseide ga uttrykk for at slike krav vil skremme vekk potensielle husbyggere fra Askøy.

Partifelle Knut Hanselmann spurte om ikke SV var klar over at skolekravet ville øke tomteprisen på Stongafjellet med 3-400.000 kroner.

— Er ikke SV opptatt av boligpriser? lød Hanselmanns lille leggspark.

— Skolebygg er det offentliges ansvar. Dette vedtaket er å innføre et helt nytt prinsipp. Da må vi heller si at utbyggingen får vente til kommunen har bygget skole, sa Høyres Agnar Berland.

Slutt på bompenger

Når flertallet på Askøy nå går nye veier, er det et uttrykk for store vekstsmerter i øykommunen. I vedtatte planer er det lagt opp til 1,5 prosent årlig vekst, mens fasit de siste årene viser at befolkningsveksten nærmer seg tre prosent årlig. Ved nyttårstider passerte folketallet 22.000 mennesker.

Om bare et drøyt år er det slutt på bompenger over broen.

— Det er en risiko for at veksten da vil eksplodere, sier Ove Vonheim, leder av teknisk etat.

Noen forlengelse av bompengeperioden kommer ikke på tale. Det signaliserte både KrF og Ap tydelig i formannskapet i går.

På bordet til formannskapet lå kommunens utkast til næringsplan. Der går rådmannen inn for å sy sammen en slags Askøypakke for å skaffe 300 millioner kroner til nødvendig utbedring av veinettet på øyen.

Askøy Næringslivsforening har i en høringsuttalelse satt døren på gløtt for mer bompenger.

Likevel fortoner dette seg politisk uspiselig. Formannskapet valgte i går å utsette behandlingen av næringsplanen, men uttalelsene som kom var ikke til å feiltolke: Bare SV er beredt til en Askøypakke.

— Jeg er glad for de signaler som er kommet her. Jeg konstaterer at det ikke er noe flertall for mer bompenger, oppsummerte Roald Steinseide.