For de mange sentrumsbeboere som betaler for boligsoneparkering er dette godt nytt. På grunn av omfattende fremmedparkering på kveldstid har det vært vanskelig for dem som kommer hjem fra arbeid å finne lovlig parkeringsplass.

– Det er ikke riktig at de som har betalt for parkeringsplass ikke finner ledige plasser fordi de er opptatt av biler som parkerer gratis, sa byrådsleder Monica Mæland i bystyret mandag kveld.

Et enstemmig bystyre vedtok derfor å utvide boligsonene fra klokken 1700 til 2300 på hverdager og fra 1500 til 1700 på lørdager.

Også virketiden for avgiftsparkeringsplassene i boligsonene utvides tilsvarende. Dermed blir det langt vanskeligere for dem som kommer til byen på ettermiddag— og kveldstid å finne parkeringsplass.

Frps Eiler Macody Lund mente dette måtte være problematisk for de mange kulturtilbudene i sentrum som besøkes av folk utenfor sentrum.

– Bilen er fortsatt lovlig i dette landet. Det er ikke alle som kan leve bilfritt, selv om det er SVs drøm.

SVs Blom Lillian, var derimot svært fornøyd med vedtaket.

– Dette er en parkeringsrestriksjon som fører til mindre biltrafikk og det er vi i SV for, sa hun.

Nå skal det fortsatt være mulig å parkere på boligsoneplasser for dem som besøker beboere i sentrum. De kan benytte et gjestekort til 40 kroner for parkering i boligsoner på ettermiddag og kveldstid.