GUNNAR WIEDERSTRØM

De gode intensjonene har stått i kø når det gjelder de hjemmeboende psykisk utviklingshemmede.

— Det nytter ikke med stadige ønsker om god jul så lenge det ikke følger julepresanger med, sier leder for kontrollutvalget, Ragnhild Stolt-Nilsen. Hun var i går ettermiddag med på å behandle revisjonsrapporten som avdekker at kommunens egen handlingsplan om 200 boliger i 1998 resulterte i 43 ferdigstilte boliger fire år etter.

— Rapporten avdekker kommunale lovbrudd, men jeg er redd nær sagt samtlige kommuner har brutt loven når det gjelder boligtilbud til hjemmeboende psykisk utviklingshemmede. Men det den og forteller, er at man ikke kan stole på politiske vedtak, og det kan bidra til å øke politikerforakten, sier Stolt-Nilsen.

SV er det partiet som mest konsekvent har kjempet for at de hjemmeboende skulle sikres et botilbud.

— Kommunen har sviktet i mange år, og det startet lenge før vi vedtok handlingsplanen i 1998, sier SVs gruppeleder i bystyret, Ragnhild Hedemann.

— En ting har vi lært. Handlingsplaner er lite verdt. Kommunen har sviktet de mange foreldre som en gang tok ansvar for sine barn, og som trodde de kunne regne med hjelp fra det offentlige når barna ble voksne. Det ligger mange personlige tragedier gjemt bak denne svikten, sier Hedemann.

Hun er glad for at SV gjennom revisjonens rapport har fått dokumentert svikten.

— Det sier noe om hvor vanskelig det har vært at enkelte boliger ikke ble tatt i bruk til sitt egentlige formål med en gang de sto ferdige. Mangelen på boliger var så prekær, og presset på de mange som hadde ventet så tøft, at boligen måtte brukes til avlastning slik at flere kunne dra nytte av dem. Snakk om å bite seg i halen.

SV er fortsatt ikke fornøyd med utbyggingstakten. Med 25 boliger i året vil det ennå gå minst ti år før alle hjemmeboende i kø er skaffet bolig.