Fra Slaktehustomten i sør, til Merinospinneriet i nord, kan det bli nye sjøvendte boliger. Hundrevis av leiligheter er på tegnebrettet.

Største bøygen for de byggelystne er kommunedelplanen for Sandviken nord, som passerte bystyret for bare to år siden. Den slår fast at bortsett fra Maaseskjæret, Sandviken Brygge og Jæger Brygge i Breiviken, skal størsteparten av sjøkanten på byens «solside» brukes som næringsareal.

Blekket er så vidt tørt på kommunedelplanen i det grunneierne rører på seg for å få den omgjort.

Tar fellesutgiftene

Grunneierne har engasjert Tore Jensen i selskapet Opus for et samlet fremstøt overfor kommunen. Målet er å få politikerne til å akseptere at deler av strandlinjen blir brukt til boligbygging — uten å gå den tidkrevende veien om en helt ny kommuneplan.

I så fall er aktørene villige til å påta seg alt det som kreves for nye boligområdene - også barnehager og eventuelle skoler, sier Tore Jensen i Opus til BT.

Markedet for næringsbygg i Bergen er helt dødt for øyeblikket, påpeker Jensen.

— Og Sandviken er i grunnen lite egnet for næringsaktivitet, legger han til:

— Her er gode kaiforhold, men det er slutt på at bedriftene holder seg med egen havn.

Resultatet er tomme lokaler og skrinlagte planer for nye kontorbygg. Mulighetene ligger i boligmarkedet.

Lang liste

BT er kjent med følgende boligprosjekter langs sjøen i Sandviken:

  • På parkeringsplassen nedenfor Merinospinnneriet i Breiviken ønsker Startbo AS å bygge 90 leiligheter på lokket av et nytt parkeringshus. Startbo satser på rimelige ungdomsleiligheter der deler av boligen kan leies ut som en hybel. Selskapet har 2000 interessenter på venteliste i Bergen og regner med nye innmeldinger den dagen prosjektet blir lagt ut for salg. Her blir leiligheter tildelt etter innmeldingsnummer.
  • Like innenfor Gamle Bergen sysler Hui Invest med husplaner i samarbeid med NCC Bygg. Hui-brødrenes næringsbygg står så å si tomme, etter at båtutsalget stengte dørene. Tirsdag ble bydelsstyret i Bergenhus orientert om at det blir satt i gang omregulering fra næring til bolig.
  • Den største kaibesitteren i Sandviken er Rolf Olsen Group. I fjor lanserte selskapet planer om et kontorpalass på tomten like nord for Sandviken Brygge. Uten tilstrekkelig respons. - Vi vurderer nå å bygge boliger der i stedet, bekrefter daglig leder Andreas Grimelund.
  • På Hegreneset, der Rolf Olsen Group også er grunneier, kan det bli aktuelt å bygge boliger i kombinasjon med nye kontorlokaler. Planene her er lenger frem i tid, understreker Grimelund.
  • Bak Sandviken Brygge ønsker selskapet Profier å reise ca. 90 nye leiligheter i kombinasjon med butikklokaler og parkeringshus. Dette prosjektet ligger klart for behandling hos planavdeling. - Vi er først i køen og har fått positive signaler på omgjøring fra næring til bolig, sier Gaute Henriksen hos Profier.
  • Den verneverdige boden på Maaseskjæret kan bli delvis ombygd til leiligheter, dersom de nye eierne i Den Store Sjøboden AS får realisert planene sine. Tidligere har sjøboden vært avsatt til næring og museumslokaler.
  • På Slaktehustomten kommer det nye leiligheter, men der i kombinasjon med nye næringsarealer, slik kommunedelplanen legger opp til.
ELSERO: Med bølgeskvulp mot husveggen og Sandviksfjellet i ryggen. Like sør for Gamle Bergen sysler Hui Invest og NCC Bygg med husplaner der det i dag står et tomt næringsbygg. Leilighetsprosjektet er redusert siden tegningen ble laget og omfatter ikke lenger anlegget til Hallvard Lerøy AS. <br/> TEGNING: LINK ARKITEKTER AS