I fjorårets andre halvår var det dermed en prisnedgang på 3,5 prosent. Likevel er boligprisene over 8 prosent høyere enn for ett år siden, viser den siste boligprisstatistikken til Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).

De fleste regioner hadde nedgang i boligprisene fra tredje til fjerde kvartal i fjor. Unntaket var Bergen og Østlandet utenom Oslo og Akershus, hvor det var en økning på to til tre prosent. Trondheim hadde den sterkeste prisnedgangen med 4,8 prosent.

NTB