Boligprisene falt 0,7 prosent fra mars til april for landet totalt. For Bergen viser tallene ikke noe prisfall og heller ikke noen økning, ifølge eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk for april.

I forhold til april i fjor er imidlertid prisøkningen i Bergen solid — opp hele 16 prosent, mot 7 prosent for Oslo og 12 prosent for landet som helhet. Boligprisene i Hordaland utenom Bergen, steg med hele 21 prosent i forhold til april 2003..

Det er prisene på eneboliger som trekker ned tallene for april 2004. Det viser et prisfall på én prosent i Bergen siste måned, mot tre prosent for resten av Hordaland og to prosent på landsbasis.

Pål Huun Monsen ved Eiendomsmelger Vest i Bergen tror ikke månedstallene betyr at prisveksten har stoppet opp.

— Det er for tidlig å si noe om utviklingen fremover. Jeg tror det hele er sesongbetont, sier Huun Monsen til bt.no.

Bergen holder stand som byen hvor boligene selges raskest. I gjennomsnitt går det kun 15 dager fra boligen er annonsert til boligen er solgt, opp fire dager fra mars, men likevel dobbelt så raskt som landsgjennomsnittet og elleve dager raskere enn Oslo og tolv dager raskere enn Hordaland utenom Bergen.

— Jeg ser egentlig ikke noe spesielt godt svar på hvorfor det går så mye raskere i Bergen, sier Pål Huun Monsen.

— Men vi har vært raskest på salg hele det siste året.