Etter fem år i Norge fikk den kurdiske flyktningen Sardar Ahmed Mustafa (28) innvilget oppholdstillatelse i mars. Gleden var stor, men ble snart snudd til fortvilelse. For mens han venter i kø til kommunal bolig, må han bo på asylmottaket i Arna.

— Det var veldig hardt å være tilbake på et asylmottak, forteller Mustafa.

I april fikk han brev fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om at han skulle bosettes i Bergen. Der sto det med uthevet skrift at "det for tiden er meget lang ventetid før Bergen kommune kan skaffe bolig til deg".

Bodde under bro

Hvor lenge han må vente er usikkert, men det er for tiden rundt 400 som venter på å få kommunal bolig i Bergen. Mustafa har prøvd seg på det private markedet, uten hell.

— Jeg har vært på mange visninger, men det virker umulig. Den eneste løsningen for meg er bo på mottaket mens jeg venter, sier Mustafa.

For et par netter siden sov han ute, under en undergang i Fyllingsveien.

— Jeg orket ikke være på mottaket, forteller han.

4000 venter

Mustafa er langt fra den eneste i denne situasjonen. På Arna mottakssenter har 52 av de 177 beboerne oppholdstillatelse, men blir boende i påvente av bosetting i en kommune.

– Med oppholdstillatelse eller avslag skal man egentlig ikke bo her. Et mottak er ikke et sted man bør bo lenge, sier mottaksleder Anpushevlan Mahesan.

4000 av dem som bor på mottak i Norge, har oppholdstillatelse og venter på bolig. En tredjedel av de 257 som bor i mottak i Bergen, er i denne situasjonen.

Bolig er første steg mot integrering for Mustafa. Først når han får kommunal bolig, kan han begynne i kommunens introduksjonsprogram for flyktninger og motta månedlig pengestøtte. Han fortviler over ventetiden.

— Jeg elsker Norge. Men jeg ser ikke hvilken plan Norge har for meg, sier han.

UDI: Tar for lang tid

Underdirektør i IMDi Vest, Kofi Amankwah, forstår Mustafas fortvilelse.

— Ventetiden er det vanskeligste i en flyktningtilværelse. Det er dødtid, sier han.

Amankwah mener Bergen kommune gjør en god jobb med å bosette flyktninger, fordi de tilrettelegger for å finne private løsninger. Men han tror det er vanskelig for enslige menn å finne bolig privat.

— Bergen er en by med mange studenter som konkurrerer på boligmarkedet. I tillegg er det dyrt, og flyktninger som skal leve av inntekt fra et introduksjonsprogram kan ikke konkurrere, sier han.

Sissel Mehammer, fungerende regiondirektør i Utlendingsdirektoratet, sier det er altfor mange med oppholdstillatelse på norske asylmottak.

— Det tar for lang tid før de får kommet i gang med et normalt liv i Norge. De som blir boende tar også opp plasser vi trenger, så vi må bygge opp mottakskapasiteten vår, sier Mehammer.

- Alle taper

På mottaket deler Mustafa et 15 kvadratmeter stort rom med to menn fra Syria som også har oppholdstillatelse.

— Er dette kommunens løsning? Er det god integrering, spør han.

Mustafa mener alle taper på at flyktningene ikke plasseres raskt i kommunene.

— Det beste for alle er å integrere oss raskt, sier Mustafa.

- Vanskelig å bosette enslige

En strøm av enslige flyktninger gjør boligkøen lang. Sosialbyråden er likevel fornøyd med jobben de gjør.

Grethe Baldersheim, avdelingsleder på Introduksjonssenteret for flyktninger i Bergen, vedgår at mennesker i Sardar Ahmed Mustafas situasjon er problematisk for kommunene og for flyktningene.

– Vi skulle ønske det var muligheter for at de kom seg fortere ut i kommunen og kunne komme i gang med livet sitt, sier hun.

Tar lang tid

Baldersheim bekrefter at boligkøen er lang.

— Akkurat nå tar det veldig lang tid å få bolig. Målet er maks seks måneder, men mange må vente lenger, sier hun.

Byråd for sosial, bolig og områdesatsing, Dag Inge Ulstein (KrF), kjenner ikke tallene for hvor mange som bor på mottak etter de har fått oppholdstillatelse.

— Men på generell basis høres dette ikke optimalt ut, og det betyr at vi må sørge for å nå de målene vi har satt oss, sier han.

I løpet av 2013 skal Bergen kommune bosette 265 flyktninger. Så langt har 157 fått bolig, noe Ulstein er fornøyd med.