— Til syvende og sist blir dette et politisk spørsmål. Hvor mye skal Kunsthøgskolens utsiktsbehov telle i forhold til ønsket om å skaffe Bergen en ny, sentrumsnær bydel? spør Ole Rakner.

Rakner representerer fire grunneiere som ønsker å bygge over 400 nye boliger fremfor den planlagte Kunsthøgskolen. Møllestranden er utbyggingen kalt.

Planene for Møllestranden er i konflikt med planene for ny Kunsthøgskole. En ting er at Snøhettas vingeformede høgskolebygg lander langt inn på naboeiendommen. Det er en mye omtalt sak og noe arkitektkontoret er bedt om å justere.

- Har øvd press

En annen ting er at den nye kommunedelplanen for Store Lungegårdsvannet pent legger til rette for at Kunsthøgskolen skal rage over det meste av annen bebyggelse i området. Taket på Kunsthøgskolen blir 30 meter høyt, tilsvarende 12,5 etasjer.

Nå hevder Rakner at Statsbygg har øvd press og fått kommunen til å gå vekk fra tidligere planer for Møllendal.

— Mitt inntrykk er at Statsbygg har presset på for å få eksponert sitt prosjekt. Statsbygg tar seg til rette og lager seg en sjøtomt de ikke har, hevder Ole Rakner.

Rakner støttes av Ole Jacob Taraldset, den av de fire grunneierne som har fått Snøhettas vingetak inn på sin eiendom.

Krympet byggehøyden

Planene for Møllendal er blitt til over flere år. Først arrangerte Bergen kommune en arkitektkonkurrane. Med utgangspunkt i vinnerutkastet ble grunneiere rundt vannet invitert til å delta i et halvårig planleggingsarbeid.

Dette arbeidet sammenfattet vinnerarkitektene i skissen «Waterworld». Her var det tegnet inn opptil 14 etasjer høye nybygg i Møllendal.

— Vi har utarbeidet våre planer i tråd med «Waterworld» og forventet at kommunedelplanen ville gjøre det samme, sier Rakner.

I kommunedelplanen er imidlertid byggehøyden i Møllendal redusert fra 14 til maks seks etasjer, med tre etasjer nærmest vannet.

Møllestranden er utformet stikk motsatt, med fire bygg på ni etasjer nærmest vannet. De øvrige 13 byggene er opptil seks etasjer høye.

Rakner også svært kritisk til at det i kommunedelplanen er laget to dype hoper inn mot Kunsthøgskolen, hoper som tar verdifullt land fra grunneierne.

— Det er byggeland Bergen trenger, ikke vann, sier han.

«Luftslott»

Advokat Alf Johan Knag, som representerer Taraldset, går også til angrep på den nye kommunedelplanen.

«Tanken om en slags kunstakse fra Kunstmuseet, forbi Bystasjonen og like over Store Lungegårdsvann virker kunstig, ikke minst av hensyn til den lange avstanden...Det ville være trist om et slikt «luftslott» ødela for utviklingen av området» skriver Knag.

Ironisk nok er kommunens eget eiendomsselskap BBE også motstander av kommunedelplanen. BBE er en av de fire grunneierne på Møllestranden.

- Tett og massiv

Statsbygg er til gjengjeld svært kritisk til boligbyggingen på Møllestranden.

— Utbyggingen blir for tett og massiv. Planene for Møllestranden legger opp til 24 boliger pr. dekar. Til sammenlikning har Georgernes Verft 16 boliger pr. dekar. Tettere enn Georgernes Verft er det knapt bygget i Bergen de siste årene, påpeker May Balkøy, direktør for plan og utredning i Statsbygg.

Dette er en kritikk som kommer også fra naboer, fra fylkesmannen og fra Hordaland fylkeskommune.

Fylkesmannen går så langt som å fremme innsigelse. Det kan bety at planene for Møllestranden havner i Miljøverndepartementet.

NYBYGG: Møllestranden ligger mellom Kunsthøgskolen og Store Lungegårdsvannet og reiser seg opp mot ni etasjer til værs. ILLUSTRASJON: ARKITEKTKONTORET WIBERG AS
VINGEN: Snøhetta vant arkitektkonkurransen om ny Kunsthøgskole medet vingeformet bygg som lander på naboeiendommen. FOTO. KNUT STRAND