KARI NORDSET

— Er ikke dette grusomt? Og dette går vi rundt i hver dag. Det lukter sopp og skit lang vei, sier beboer Gjertrud Ødegård.

Hun har bodd på Søreidtunet i elleve år. Ødegårds familie har oppfordret henne til å nekte å betale husleien på 5305 kroner inntil noe blir gjort.

Nabo Kirsten Glesnes har vært der ytterligere tre år. - Vi kaller det bare katakombene. Denne slummen skjemmer hele Søreidtunet, mener Glesnes.

Sjokkert

— Min mor og jeg mistet både matlysten og nattesøvnen etter befaringen på Søreidtunet. Vi ble møtt av gulv med store klaser sopp og avskallede vegger. Dessuten var belegningssteinene fulle av farlige hull, forteller en sjokkert Benthe A. Kalsaas.

Hennes mor hadde søkt overflytting til Søreidtunet, ettersom det er nærmere familien i Fana. Alt av papirarbeid var ordnet, og moren ville bli tilbudt neste ledige leilighet. Dagen før svarbrevet til Bergen Bolig og Byfornyelse (BBB) skulle sendes, bestemte Kalsaas og moren seg for å ta en titt på serviceboligene.

— Det er ikke aktuelt å flytte inn når forholdene er som nå. Jeg unner ingen å bo slik. Det er ikke noen verdig, sier Kalsaas som reagerer på at dørene er dårlig tilpasset eldre mennesker.

— Jeg måtte bruke makt for å få opp enkelte dører, sier hun.

Søreidtunets 38 serviceboliger sto ferdig i 1983. Serviceboliger er erstatter de tradisjonelle aldershjemmene. Beboeren må være mentalt klar og i stand til å administrere sitt dagligliv.

Utbedringer iverksatt

— De siste to årene har vi brukt rundt tre millioner kroner på utbedringsarbeider på Søreidtunet. På senhøsten skal vi løse problemet med fuktinntrengning ved å utbedre membraner og sluker. Siste del av jobben er å skifte all belegningsstein, sier driftssjef i BBB, Kjell Søderstrøm.

BBB tok over forvaltningen av Søreidtunet for om lag fire år siden. Planen var at utbedringen skulle bli ferdig innen utgangen av 2006, men grunnet komplisert arbeid med å finne lekkasjepunkter, vil det drøye til over nyttår.

Følger opp saken

— Ingen eldre i denne byen skal bo dårlig uten at jeg vet om det, sier byråd for helse og omsorg, Trude Drevland.

Hun er orientert om saken og lover å følge den nøye opp i samarbeid med BBB. Drevland er beroliget over at arbeidet med fuktskadene kommer raskt i gang.

Nilsen, Arne
Nilsen, Arne
Nilsen, Arne