Omorganisering skal få Bergen kommunes skakkjørte økonomi på veien igjen. Byrådet vil gå foran med et godt eksempel ved å fjerne to byråder og slå sammen avdelinger.

Byrådsavdeling for miljø— og byutvikling og byrådsavdeling for tekniske tjenester skal samles under byråd Nils Arild Johnsen (Sp). Men byrådens flytteplan har skapt uro i den nye avdelingen.

Administrasjonen til tekniske tjenester, som i dag holder hus i rådhusets åttende etasje skal flytte til Rådstuplass 5. Grønn avdeling flytter derfra til rådhuset.

Mellom 50 og 60 mennesker må flytte. Kontorene i Rådstuplass 5 males og fikses. Den gamle Magistratbygningen har trange, små kontorer, dårlig ventilasjon, lavt under taket og lekkasjer. Byråden blir sittende i annen etasje, uten adgang for rullestolbrukere.

Men byrådens kontor i østfløyen er stort, lyst og staselig.

Norsk Kommuneforbund har lansert sin egen flytteplan: Byrådsavdelingen samles i rådhusets åttende etasje. Grønn avdeling blir værende. Da må anslagsvis 18 mennesker flytte på seg.

Dyr flytting

— Vi spør om ikke vinningen er i ferd med å gå opp i spinningen. Samlet sett vil flyttingen komme på et sted mellom en halv million og en million kroner. inkludert produksjonstap på de ansatte, sier Trond Hjelmeland, Norsk Kommuneforbunds hovedtillitsvalgte ved tekniske tjenester.

— Vil ikke sammenslåingen gi effektiviseringsgevinst?

— Med den lokaliseringen, er det tvert imot. Vi sparer muligens et årsverk på en overtallig ansatt. Jeg vil understreke at vi ikke er imot sammenslåing av byrådsavdelingene, men inntil det er dokumenterte gevinster ved flyttingen, mener vi at omfanget bør begrenses mest mulig, sier Hjelmeland,

Når arbeidsmiljøutvalget skal behandle flytteplanen, vil Kommuneforbundet gå inn for sin flytteplan.

- Engangsutgift

Byråd Nils Arild Johnsen sier at flytting til Rådstuplass 5 er eneste løsning der den nye byrådsavdelingen får sitte samlet.

Johnsen er uenig i at flyttingen spiser opp gevinsten ved sammenslåingen.

— Vi har slått sammen seks seksjoner til tre og fjernet en byråd og en kommunaldirektør. Bare i ledelse er det spart en million årlig. Flyttingen er en engangsutgift, mens omorganiseringen gir varig gevinst.

— Hvor mye teller det for deg å sitte på et staselig gammelt kontor på Rådstuplass?

Nils Arild Johnsen ler: - Det er ikke viktig i det hele tatt.