Og med nær to millioner bøker fordelt på over 1000 boktitler, og med rabatter på opptil 85 prosent, blir årets Mammutsalg en etterlengtet fest for alle landets bokormer. Ikke noe annet sted finnes et så omfattende tilbud til så gunstige priser.

I år er det 120 år siden det første bokskredet nådde det norske folk. Fem forlag gikk sammen om en nedsettelse som varte i halvannet år — fra 1. august 1885 til 28. februar 1887. På 1900-tallet hadde stort sett forlagene nedsettelser på egen hånd, med unntak av to fellestiltak under navnet Det store Røverkjøpet . Senere ble dette til Mammut, som er et samarbeidsprosjekt mellom Den norske Bokhandlerforening og Den norske Forleggerforening.

Ifølge historien hadde Bokhandlerfirmaet Huseby & Co også en nedsettelse i 1885. De satte i gang en storstilt og nyskapende kampanje på skolebøker i hovedstaden, med rabatter på 30-70 prosent. Andre aktører i bransjen reagerte med bestyrtelse, og nektet å levere bøker til Huseby & Co.

Bokskredene - i regi av en samlet forlags- og bokhandlerbransje - ble en stor suksess, og allerede året etter krigen var over 1400 titler med i det store boksalget. Mammutnavnet ble lansert i 1964. I dag er Mammutsalgene en tradisjon som trekker tusenvis av bokinteresserte til bokhandlene annet hvert år.

Årets Mammutsalg pågår frem til neste lørdag, 26. februar.