Lørd. 18.10 kl. 10.00 vil det bli lansert og presentert en ny bygdebok om Åsane, på kulturhuset i Åsane senter.

Breistein mannskor som har 65 års jubileum iår, åpner med mannskorsang til de fremøtte.

Denne dag er også åpningen av kulturuken i åsane. Breistein mannskor vil derfor også markere dette med korsang på forskjellige steder på Åsane senter og Arken.

Les mer om koret her

Breistein Mannskor