På Seim i Nordhordland vokser verdens nordligste bøketrær. Noen plantet dem der, men hvem?

Tidligere har den legendariske botanikeren Knut Fægri plassert ansvaret hos vikingene.

Ved hjelp av en pollenanalyse kunne han si at skogen ble plantet mellom år 500 og 1000.

Hadde Håkon den Gode med seg bøkenøtter i vikinglommene sine?

DNA-analyse

Norsk institutt for Skog og landskap, med seniorforsker Tor Myking i spissen, har nå gått løs på mysteriet med nymotens detektivmetoder.

Instituttet i Fana har brukt DNA-analyse for å avgjøre hvor bøkenøttene kom fra den gangen for over tusen år siden.

— Vi har hatt tre hovedmistenkte i henhold til Fægri sine hypoteser, sier Myking.

Først nevner han nærheten mellom skogen og den gamle kongsgården på Seim. Kan det være en kongelig forbindelse over Nordsjøen som er forklaringen på bøketrærne?

  • Håkon den Gode vokste opp hos den engelske kong Adalstein før han kom hjem til Norge for å bli konge. Hadde han med seg bøkenøtter i vikinglommene sine?
  • De nærmeste norske bøketrærne finnes i Vestfold ved Kaupang, et viktig senter i vikingtiden. Kanskje den nye analysen ville vise en forbindelse den veien?
  • Den tredje muligheten var Danmark, der bøketrær var vanligere og forbindelsen til Norge sterk på den tiden. Og svaret er...

Nå viser analysen sterkest slektskap med bøken i Danmark.

— Vi ser helt klart at det er liten tilknytning til bøkeskogene i Vestfold og i England, sier Myking.

— Det er sterkest genetisk likhet mellom trærne på Seim og trærne i Danmark.

- Er du skuffet over at opprinnelsen ikke er mer kongelig?

— Nei, det er morsomt at det ikke er fra de nærmeste mulighetene, mener Myking.

Mer enn en nøtt

Han forteller også at skogen i Nordhordland kommer fra mer enn en nøtt. Den genetiske variasjonen er så stor at skogen må ha vært plantet med flere nøtter.

Trærne ble brukt som fôr og ga også sterk og seigt byggemateriale.

Nøttene ble brukt som dyrefôr, særlig for griser, forteller skogforskeren.

Han har hatt hjelp av historikeren Geir Atle Ersland på Universitetet og genetikeren Igor Yakovlev på Skog og landskap til å sette sammen denne historien fra vikingtiden.

Sjøveien var sentral for vikingene, og Danmark kunne oppleves nærmere enn Vestfold.

Nå er håpet å få tatt flere prøver av bøkeskoger i Sverige og Tyskland slik at man kan danne seg et mer fullstendig bilde av bøkens historie og spredningen.

Pollenanalyser tyder også på at bøkeskogen ved Kaupang er plantet, og på samme måte som for bøken på Seim ser man at Kaupangbøken kan komme fra Danmark.