Bergen kommune skulle dele ut likestillingsprisen for 23. gang. Men i år fikk de ikke dele den ut under 8. mars-initiativet på Torgallmenningen.

– Dette gjør vi som en protest mot at byrådet i praksis har avskaffet likestillingsprisen. De har endret innholdet og utvannet prisen fullstendig, sier Gina Barstad, SV Hordalands annenkandidat på stortingslisten og en av de som sto bak markeringen av kvinnedagen.

Likestillingsprisen er fra og med i år ikke kun forbeholdt arbeid som fremmer likestilling mellom kjønnene. Den kan også vinnes av mennesker som fremmer like muligheter for mennesker uavhengig av etnisitet, seksuell orientering, funksjonsevne og alder.

– Vi er for en pris for disse gruppene, men å blande kortene blir feil. Kvinnene blir ansett som en minoritet. Det er i tillegg spesielt at det er gjort uten å snakke med byens kvinnebevegelse, sier Barstad.