Kokken 10.55 fikk politiet melding om at en tredjedel av en bygning er rast ut i sjøen. Bygningen skal være fredet og ubebodd.

Politi, brannvesen og helsevesen var alle på stedet, men i 16-tiden hadde alle unntatt brannvesenet forlatt stedet.

Sistnevnte blir værende for å legge ut lenser, for å forhindre at et eventuelt nytt ras skal gå ut i leden der båtene går.

Videre blir det opp til kommunen å vurdere sammen med eierne hvordan saken håndteres videre.

— Stort sår

Det skal være lastetårnet på bygningen som har rast ut i sjøen, og store mengder bygningsmateriale flyter rundt i sjøen.

— Jeg hørte et forferdelig smell, og måtte gå bort til vindet for å se hva som hadde skjedd. Da så jeg at deler av taket hadde falt av, og at det lå mye materiale og fløt i vannet, sier Sjur Aasheim som bor på Måseskjæret.

— Det er et stort sår i bygget, og vi er redd for at resten av boden også skal falle sammen, sier han.

Sandviksboder 69-72 har lenge vært et begredelig skue, spesielt sett fra sjøsiden.

— I bergensområdet er det ingen kulturminner som er i dårligere stand enn disse fem bodene, sa fylkeskonservator Per Morten Ekerhovd til BT i 2012.

Henter inn båt

Havnevesenet er også på stedet.

— Det har stått falleferdig i åresvis, og er en fare for allmenheten, både for de som går ved siden av og for båttrafikken, sier havneinspektør Terje Strømsnes.

Havnevesenet har rekvirert en arbeidsbåt som skal brukes i opprydningen. Båten er forventet å være på plass i tolvtiden. Det haster med å få bort materialet fra sjøen, før vinden snur og sprer restene utover i Vågen.

- Eierne har ikke tatt ansvar

Byantikar Johanne Gillow sier det er trist å se at boden har fått forfalle til det punkt at den faktisk raser.

— Det er en trist historie, det var veldig autentiske sjøboder som var lite endret og hadde fabelaktige kvaliteter. Jeg håper de lar seg redde.

Hun mener eierne av byget har forsømt seg.

— Dette er veldig store kulturminneverdier, og man har vært vel klar over de store kulturminneinteressene knyttet til det. Men det er lite det offentlige kan gjøre når eierne ikke tar ansvar.

Ga pålegg om sikring

— Kulturminnene i Sandviksbukten i Bergen er unike, både i norsk og internasjonal sammenheng. Bodmiljøet som inkluderer Sandviksboder 69-72 er noe av det siste som er igjen av autentiske boder fra 1700-tallet i Sandviken skrev Riksantikvaren i 2012.

Sandviksboder 69-72 ble midlertidig fredet i 2006.

— Siden den gang har Hordaland fylkeskommune vært i regelmessig kontakt med eierne for å sikre at sjøbodene ikke forfaller. På grunn av manglende fremdrift i det planlagte istandsettingsarbeidet, blir det nå gitt pålegg om sikring og tiltak for å stanse videre forfall. Riksantikvaren har gitt samtykke til at Hordaland fylkeskommune kan gi eierne dette pålegget. Dermed får eierne nå en tidsfrist for å gjennomføre vedlikehold på sjøbodene, skrev de i 2012.

- Ikke godt nok

Nils Olaf Elvsaas i Sjøbodutvikling AS er en av eierne av sjøboden som raste ut lørdag formiddag.

Reidar Osen har eid sjøbodene som står ved siden av i 15 år. Han frykter imidlertid ikke at sine boder skal rase ut.

— Mine boder er jekket opp, og blir holdt på plass av kjetting og vaier, sier han.

— Det er ikke annet å si enn at dette er veldig trist. Vi har gjort forsterkninger i bygget, men de viste seg å ikke være gode nok, sier eier av sjøboden Nils Olaf Elvsaas.

Han forteller at det var spesielt vanskelig å sikre lastetårnet som raste ut lørdag formiddag, og at han ikke har kunnet bruke samme sikringsmetoder som Osen.

— Byggene er ulike, så det er vanskelig å sammenligne sikringene, forklarer Elvsaas.

RASTE UT: Det var lastetårnet i sjøboden som raste ut i sjøen lørdag formiddag.
Odd Nerbø
EIER: Det er Nils Olaf Elvsaas og selskapet Sjøbodutvikling AS som eier sjøboden som raste ut i sjøen.
Odd Nerbø