— Det er riktig at Dag Steinfeld muntlig bød oss en million kroner for garasjebygget, sier Martin Østgulen Svendsen.

Hans mor, Lise Østgulen, bekrefter:

— Men det kom ikke på tale å selge, selv om vi kunne få erstatningsplass i nybygget. Hva vil eiendommen vår være verdt uten garasjer? sier hun.

Dag Steinfeld sier til Bergens Tidende at utbyggerne ønsket å kjøpe en av de tre garasjene i rekke på nabotomten. - De ville beholdt to garasjer og fått en plass i kjelleren på nummer 9, sier han.

Garasjekjøpet handlet om å få en godkjent utkjørsel for Lappen 9. Utkjørselen er siden løst på annet vis, men illustrerer hvor harde frontene er i denne utbyggingsstriden.

Denne gang er problemet avstand til nabogrensen, noe som kunne vært løst med en minnelig avtale naboene imellom.

— De vil ikke snakke med oss en gang, sier Steinfeld.

Dette bekrefter naboene: - Vi har ikke noe ønske om å snakke med utbyggerne. Det har ikke vært noen fruktbar dialog så langt, sier Østgulen.