• Dette er ikke tiden for taler og store ord. Det er sterkt nok å se dette, sa gateprest Thor Brekkeflat da han ledet en minnemarkering for Audhild i går.

Vel et døgn etter at Audhild (17) ble utsatt for den fatale trafikkulykken, var fortauet ved ulykkesstedet fult av folk. Mange unge lot tårene renne mens haugen av blomster ble større og lys etter lys ble tent i stillhet.

— Denne lørdagen ble helt annerledes enn vi hadde tenkt. Audhild omkom i en ulykke. Det er vanskelig å skjønne at det har skjedd, og det får oss til å tenke over hvor skjørt livet er. Jeg heter Tor og er prest, men dette er ikke tiden for taler. Det viktigste er å være sammen. I mangel på ord vil jeg lese noen vers fra en sang, sa Thor Brekkeflat.

Og mens trafikken gled sakte forbi i Kalfarveien, leste han:

Ikke en spurv til jorden uten at Gud er med. Ikke en sjel mot døden uten hans kjæ r lighet! Ikke en blomst er visnet, ikke en tåre falt uten at Gud vet om det, han som er over alt.

Så tente Brekkeflat to lys, ett for Audhild og ett for familie og venner.

— Det er viktig å snakke sammen, hjelpe hverandre, ta vare på hverandre. Bli her så lenge dere vil og trenger det, sa Brekkeflat.

De mange fremmøtte, venner og familie, gikk stille frem med blomster og lys. Så ble de stående i stillhet sammen ved ulykkesstedet.