Rettssaken mot kvinnen startet i Nordhordland tingrett tirsdag.

Kvinnen fra en av Bergens omegnskommuner, er tiltalt for å ha diktet opp flere voldtekter — samt alvorlig vold og drapstrusler mot seg selv.

På dommerens spørsmål om straffskyld, svarte kvinnen med gjentatte, korte «ja» på alle tiltalepunktene.

- Brukt mye tid

De tre alvorligste punktene i tiltalen gjelder voldtekter der hun har gitt opplysninger som identifiserte tre påståtte gjerningsmenn, selv om hun «visste at de fremsatte anklagene om voldtekt var uriktige.»

— Tiltalte har ved ulike anledninger opplyst at hun er utsatt for voldtekt av en eller flere menn, og etter hvert kom det frem tre navn. Politiet har brukt mye tid på å etterforske saken, og på å ivareta tiltalte, sa statsadvokat Benedicte Hordnes i sin innledning.

Sko med blodflekker

Politiet ble kjent med saken i september 2009, da en nabo av kvinnen tok kontakt med politiet og mente kvinnen var utsatt for alvorlig vold. Den nå tiltalte kvinnen var i samtale med politiet samme dag, og da bekreftet hun naboens mistanke.

I samtaler samme dag sa hun også at hun var blitt utsatt for en brutal voldtekt under en dansetilstelning sommeren 2009.

Politiet har brukt mye tid på å etterforske saken, og på å ivareta tiltalte

Benedicte Hordnes, aktor

— Hun var ikke særlig meddelsom om dette, men sa det var en ukjent gjerningsmann og en brutal voldtekt. Senere kom hun også med et par hvite sko med blodflekker på, og fortalte at blodet stammet fra voldtekten under dansen, sa statsadvokaten i sin innledning.

Ifølge Hordnes tok kvinnen mye kontakt med politiet etter dette, spesielt lensmannen i kommunen.

— Kontakten skjedde både direkte og gjennom tekstmeldinger og telefon.

- Laget kryss på ryggen

Dagen etter den første samtalen med kvinnen, sa hun at mannen fra dansetilstelningen hadde vært hos henne kvelden før. Han skulle da ha laget et kryss på ryggen hennes med kniv.

— Hun ville likevel ikke anmelde, og ville ikke si hvem gjerningsmannen var fordi hun fryktet for ham. Hun fortalte senere at det også skjedde en voldtekt ved dette tilfellet, sa Hordnes.

Kvinnen fikk nå voldsalarm, barnevernet ble koblet inn i forhold til kvinnens barn. og kvinnen fikk et opphold på krisesenter.

På dette tidspunktet dreier saken seg om to påståtte voldtekter. I oktober 2009 finner politiet ut at de må etterforske sakene som om de er reelle.

Det er veldig alvorlig for dem som blir utsatt for falske anklager

Benedicte Hordnes, aktor

Kvinnen får oppnevnt bistandsadvokat. Og på telefon anmelder hun en ny voldtekt.

Legevakt og krisesenter

I telefonen fra kvinnen får politiet høre at gjerningsmannen nettopp har forlatt huset, og en patrulje drar ut for å sjekke biler ved et trafikknutepunkt.

— Det blir også tatt sporsikring av klær, og kvinnens leilighet blir sjekket. Kvinnen vil ikke si hvem gjerningsmannen er, men sier hun er skadet med kniv. Hun ble tatt til legevakt med ambulanse og deretter til krisesenter, sa Hordnes.

Omfattende avhør av kvinnen starter i november 2009. Etter disse avhørene står politiet igjen med det som tilsynelatende dreier seg om en svært grov og omfattende voldtektssak.

- Risset inn «BITCH» over brystet

Det er også alvorlig vold inne i bildet. Blant annet forklarer kvinnen at en mann som angivelig voldtok henne i en bil, hadde risset ordet «BITCH» inn over brystet hennes med kniv.

— Totalt forklarer kvinnen seg om fem gjerningsmenn. To av dem blir identifisert ved at hun skriver et navn på en lapp under avhør, og oppgir kallenavn og arbeidssted for den andre, sa statsadvokat Benedicte Hordnes i sitt innledningsforedrag.

Men i februar 2010, etter at kvinnen har anmeldt en angivelig overfallsvoldtekt ved et pumpehus i hjemkommunen, blir politiet skeptiske.

- Forsvarsmekanisme

En mann som har hørt rykter om en voldtekt ved pumpehuset, dukker selv opp hos politiet og sier han var der og hadde frivillig sex med kvinnen.

Han har også med seg to av kvinnens venninner, som langt på vei bekrefter mannens forklaring.

De falske anklagene kan skyldes en form for posttraumatisk stresslidelse

Helge Wesenberg, kvinnens forsvarer

Derfra og ut endres vinkelen på saken totalt. Kvinnen blir i april 2010 anmeldt for falske anklager. To måneder senere, i juli, erkjenner hun at anklagene er bløff.

Var mistenkt

To av de navngitte, påståtte gjerningsmennene var til stede da rettssaken mot kvinnen startet tirsdag. De skal også vitne i saken. De tre navngitte mennene ble aldri siktet i saken, men hadde status som mistenkte i avhør.

Alle tre har varslet krav om oppreisningserstatning mot kvinnen.

«Hvordan kunne det skje?»

Kvinnens forsvarer, advokat Helge Wesenberg, kom under startet av rettssaken inn på at kvinnen tidligere er utsatt for grove overgrep.

— Det store spørsmålet alle stiller seg, er hvordan det hun er tiltalt for kunne skje. Det er grunn til å tro at anklagene hun har kommet med har sitt utspring i de grove overgrepene hun tidligere er utsatt for, sa Wesenberg.

— De falske anklagene kan skyldes en form for posttraumatisk stresslidelse hos henne, eller at det er en form for virkelighetsflukt eller forsvarsmekanisme.

Kvinnen forklarte seg tirsdag formiddag for retten, men det fikk ikke pressen høre på.

Etter ønske fra forsvarer valgte dommeren å lukke dørene mens hun forklarer seg.

Argumentene var blant annet at hun er nervøs, og at det vil komme nærgående spørsmål om hennes barndom og overgrepene hun tidligere er utsatt for.

- Alvorlig

Til bt.no sier statsadvokat Benedicte Hordnes at saken er veldig alvorlig.

— Det er veldig alvorlig for dem som blir utsatt for falske anklager. Straffenivået for voldtekt er hevet i den senere tid, og voldtektssaker er i stor grad basert på fornærmedes forklaring.

— Falske anklager kan føre til pågripelse avog siktelser mot uskyldige. Nå skjedde ikke det i denne saken, men det kan skje. Og i forhold til andre kvinner som anmelder reelle voldtekter, er det klart ødeleggende med slike falske saker, sier Hordnes.

FORSVARER KVINNEN: Advokat Helge Wesenberg forsvarer kvinnen i 20-årene. - Det er grunn til å tro at anklagene hun har kommet med har sitt utspring i de grove overgrepene hun tidligere er utsatt for, sier han.
ØRJAN TORHEIM