— Målet er å finne markører i blod eller ryggmargsvæske som kan vise om pasienten har MS, forklarer Kvistad ved Nasjonalt kompetansesenter for multippel sklerose (MS) på Haukeland universitetssjukehus. - Hvis vi klarer å identifisere noen slike, vil vi som leger ha bedre forutsetninger for å stille en tidlig diagnose, skreddersy behandlingen og kunne gi en sikrere prognose, legger hun til.

I forbindelse med Nevrodagene i Oslo mottok Kvistad et stipend på 30.000 kroner til prosjektet.

MS er en sykdom med svært ulikt forløp for ulike pasienter. Noen får en aggressiv variant, mens andre er mildere angrepet og har bare et fåtall utbrudd og lite plager. Kvistad håper at blodprøvene hun jobber med å utvikle, kan gi svar på hvilken form for MS den enkelte har og hvordan pasientene responderer på behandlingen.

— I dag anbefaler vi at alle starter samme behandling når vi stiller diagnosen. Hos noen kunne vi kanskje ha tilbudt en mildere behandling eller ventet lenger før oppstart. Ved hjelp av biomarkører håper vi i fremtiden å kunne tilby en mer skreddersydd behandling til den enkelte.

I dag brukes MR-undersøkelse, prøver av ryggmargsvæske og flere andre kriterier for å stille diagnosen.

De neste tre årene skal Kvistad undersøke hjernevev fra avdøde MS-pasienter, ryggmargsvæske og blod i jakten på de riktige biomarkørene.

- Hvor langt er dere unna et svar?

— Det kan ligge flere år frem i tid. En ny studie fra Tyskland tyder på at nesten 50 prosent av MS-pasienter kan ha et bestemt antistoff i blodet. Kanskje kan vi komme nærmere ved å finne ut hva som karakteriserer disse pasientene, sier Kvistad.

STIPEND: Lege og forsker Silje Stokke Kvistad har fått stipend for å forske på MS, en nevrologisk sykdom som særlig rammer unge kvinner.
C. Deijenberg