— De narkomane trenger et trygt sted å sette sprøytene sine. Forholdet i undergangene ved Strax-huset er uverdige, sier hun.

Taylor flyttet til en leilighet i Damsgårdsveien for to uker siden. En av de første dagene i ny bolig, gikk hun til busstoppet ved Puddefjordsbroen for å ta imot dagmammaen sammen med sin ett år gamle gutt.

— Klokken var halv ni på morgenen. I undergangen sto det flere narkomane. En lå og sov med bare en avis under seg. Hele veien gjennom fløt det av brukerutstyr og blodige sprøyter, forteller hun.

Sprøyteboksen fjernet

Taylor gikk for å snakke med ledelsen på Strax-huset. Der fikk hun blant annet høre at de hadde montert en sprøytereturboks i undergangen, for å redusere problemet med farlige sprøytespisser. Men på grunn av reaksjoner fra naboer, måtte boksen fjernes.

Hugo Torjussen, som er enhetsleder for Strax-huset, bekrefter dette.

— Etter et folkemøte på Laksevåg, fikk vi beskjed av byråden om å fjerne sprøyteboksen. Folk mente boksen legitimerte narkobruken, og byråden føyet folkemeningen, sier han.

Narkomane i undergangene rundt Strax-huset er et tilbakevendende problem. Situasjonen ble verre da Nygårdsparken stengte.

Torjussen forteller at de samarbeider med politiet og ALF (Senter for arbeidslivsforberedelse). Politiets innsatsgruppe er jevnlig i undergangene, og ALF rydder to ganger ukentlig.

- Trenger brukerrom

— Vi oppfordrer dessuten brukerne våre å ta hensyn til nærmiljøet, sier Torjussen.

- Ser du noen løsning på forsøplingen av undergangene?

— For oss er det et ønske å kunne tilby brukerne et sted der de kan ruse seg i trygge og mer verdige former. Vi kaller det brukerrom, ikke sprøyterom, for vi oppfordrer brukerne til å røyke stoffet, ikke injisere det. Men både den politiske plattformen lokalt og den nasjonale lovgivningen er til hinder for en slik løsning nå, sier Torjussen.