JAN STEDJEjan.stedje@bergens-tidende.no I et brev til Statens helsetilsyn skriver Folkehelsas direktør Bodolf Hareide at "intensiverte drøftinger" med de ansvarlige helsemyndighter i Norden og EU nå vil bli gjennomført før det endelige rådet i denne smittesaken blir gitt til Statens helsetilsyn..Det er faren for smitte ved blodoverføring som er bakgrunnen for at det kan bli innført restriksjoner overfor norske blodgivere som har oppholdt seg i Storbritannia eller Frankrike.-Denne blodsmittesaken krever en hurtig avgjørelse sier helsedirektør Lars E. Hanssen. Det er dokumentert at kugalskap (BSE) i storfe har infisert mennesker og gitt den dødelige Creutzfeldts Jacobs sykdom ( CJS). -Statens institutt for folkehelse har fulgt denne saken nøye. Vi regner med å komme med vår vudering i slutten av januar sier direktør Hareide. Han understreker at det som har gitt spesiell grunn til å være på vakt er nye forskningsresultater i høst. De viser at BSE (bovin spongiform encefalopati) i sau allerede i inkubasjonstiden kunne overføres med blod til annen sau.-Dette gjør spørsmålet om hvem som kan gi blod ekstra alvorlig sier professor og overlege Jan Mæhlen ved Ullevål sykehus.