• Nå har bergenserne grunn til å skryte av seg selv, dere er først i landet, sa president Thorvald Stoltenberg i Norges Røde Kors da han overleverte nøklene til landets føste mobile blodtapperi til Helse Bergen.

Du trenger QuickTime for å kunne se panorama-bildet. Det finner du her!

Blodbussen er en gave fra Norges Røde Kors til Helse Bergen, og skal bidra til å rekruttere bergensere til blodgivere.

— Det er stadig mangel på blod og vi håper at den mobile tjenesten skal bidra til at de som ikke har tid til å oppsøke sykehus vil benytte Blodbussen, sier Thorvald Stoltenberg.

— Problemet er ikke at folk ikke vil gi blod, men at det tar tid. Derfor må blodgivertjenesten tilpasse seg blodgivernes behov.

Bussen skal oppsøke større arbeidsplasser og være tilgjengelig på sentrale steder i bergensområdet og i Hordaland. Målet er å rekruttere 2500 nye blodgivere det første driftsåret.

Publikum kan kontakte blodgivertjenesten på Haukeland Universitetssjukehus og melde sin interesse, og mange samnarbeidspartnere er allerede på plass.

Bussen vil være i drift fra midten av mars.

...og slik gikk det da Camilla-Triplet besøkte blodbanken

Leif Gullstein
Leif Gullstein