De tre utenlandske mennene som er arrestert etter dødsfallet på Minde i fjor, kan bli tiltalt for drap eller medvirkning til drap.

I hvert fall er det politiets anbefaling i saken, slik BT skrev tidligere i dag.

Det var en 38 år gammel mann fra Litauen som døde. Han ble funnet utendørs med store ytre skader. Mannen var blodig på store deler av overkroppen.

Da politiet kom frem til stedet, var flere av beboerne overstadig beruset.

Avdøde og de siktede bodde sammen i trevillaen på Wergeland.

Saks med avdødes DNA

Politiet har etterforsket med full styrke siden den litauiske mannen ble funnet død torsdag morgen den 7. november i fjor.

ÅSTEDET: Det var i denne delen av hagen i Wergelandsalleen at litaueren ble funnet død. Her er politiet på plass torsdag 7. november i fjor.
VEGAR VALDE

Nå mener de at et felles soverom i trevillaen var åstedet for voldshandlingene.Som BT tidligere har omtalt, fant politiet to sakser på åstedet. Politiet har tidligere ikke villet si noe om dette funnet.

Nå viser det seg at en saks med DNA fra avdøde lå på verandaen. Etterforskerne mener også at åstedet kan ha blitt vasket og ryddet.

To ting har stått helt sentralt for politiet å finne ut av:

  • Omfanget av volden 38-åringen ble utsatt for. Allerede i fjor konkluderte politiet med massiv vold.
  • Hva var den viktigste årsaken til at 38-åringen døde, volden eller nedkjølingen i hagen? I tirsdagens kjennelser fra tingretten kommer det frem at sakkyndige mener stikkskadene har hatt størst betydning som dødsårsak, «selv om også nedkjøling kan ha hatt betydning».

Trolig er dette synet på dødsfølgen avgjørende for at politiet nå vil tiltale de tre siktede for drap.

Til syvende og sist er det Riksadvokaten som avgjør tiltale i drapssaker og andre alvorlige saker med høy strafferamme.

«Avsatt med sprut»

Da krimteknikerne dro dynen av en av sengene i huset, kunne de observere at madrassen var full av blod.

I ett år har de tre arresterte mennene, nå i alderen 40 til 45 år, vært siktet for grov vold med døden til følge.

Det kommer som en stor overraskelse på min klient

Fredrik Verling, forsvarer, om drapssiktelsen

Men i starten av måneden ble siktelsen utvidet til drap. Det skjedde samme uke som politiet sendte fra seg saken — sammen med sin anbefaling om tiltalespørsmålet.

I Bergen tingrett i dag fikk to av mennene forlenget sitt varetektsopphold med åtte uker.

Retten legger vekt på at begge de siktede hadde blod med avdødes DNA på klærne sine.

Den eldste av mennene (45) hadde blod fra den døde på trusen sin.

Retten viser også til at blodtilsølte klær tilhørende ham ble funnet i vaskemaskinen i trevillaen på Wergeland.

På 45-åringens bukse er det også blod fra den døde «avsatt med sprut».

— Det viser at han har vært i umiddelbar nærhet av utgangspunktet for blodet, fastslår dommeren.

For den yngste av mennene (40) fremhever retten at den dødes DNA er funnet på innsiden av hans høyre hånd.

Krimteknikerne på åstedet fant også et blodtilsølt fotavtrykk fra en sko som sannsynligvis tilhører 40-åringen.

- Ikke noen endring

Politiet mener de to som ble refengslet tirsdag, har medvirket til drap.

Den antatte hovedmannen er en 42 år gammel mann fra Estland. Han har forklart at han handlet i nødverge.

Advokat Fredrik Verling representerer en av de siktede. Han sier klienten er svært overrasket over politiets innstilling.

— Det er ikke noen endring i saken slik jeg ser det. Det kommer som en stor overraskelse på min klient at politiet anbefaler statsadvokaten å tiltale ham for drap.

BEKREFTER: Ansvarlig jurist for saken, politiadvokat Janne R. Heltne, vil ikke si noe mer om hvorfor politiet anbefaler drapstiltale. ARKIVFOTO: Paul S. Amundsen