INGVILD RUGLAND

BT skrev i går om Florvaag Bruk som saksøker et ektepar for å ha oppført et hus etter firmaets tegninger uten å ha rett til det.

Dette er ikke en unik sak. Ferdighusfirmaet Block Watne har opplevd liknende tilfeller, og har også vært i retten for å få erstatning. For to år siden ble Block Watne tilkjent over en halv million kroner inklusive renter i erstatning av Borgarting Lagmannsrett. Utgangspunktet var et kontraktsbrudd, der en kunde trakk seg fra Block Watne, men fikk oppført firmaets hus ved hjelp av en annen utbygger.

— Vi fikk en dom i lagmannsretten på at Block Watnes tegninger er underlagt Åndsverklovens beskyttelse og ikke kan brukes uten samtykke. Firmaet ble tilkjent erstatning for at husbygger ikke betalte for disse tegningene, sier Block Watnes advokat Håkon Ustaheim i advokatfirmaet Ro Sommernes.

Selve erstatningen for bruk av tegninger utgjorde 110.000 kroner av den totale summen.

Vil følge saken

Dommen ble bekreftet av Høyesterett.

— Firmaene bruker mye penger på å utvikle husene sine. Husbyggerne får fordelen av denne kunnskapen, og må betale for den. Det tror jeg domstolene generelt vil være enig i, sier Ustaheim.

Florvaag Bruk ønsker ikke å oppgi hvilken sum de krever i erstatning, men det skal være langt under beløpet som Block Watne ble tilkjent.

Avdelingsdirektør Ole Feet i Block Watne var tilfeldigvis i Bergen i går, og merket seg BTs oppslag. Han sier han vil følge rettssaken nøye.

— Det er ikke riktig å bruke tegninger man har tilegnet seg på uærlig vis. Vi har hatt flere liknende saker, men velger oftest å ikke prøve disse for retten. Det er et spørsmål om risiko og bevis, sier Feet.

— Vi har saker der vi er temmelig sikre på at det er våre hus som er oppført, og har mange ganger vurdert å anlegge sak. Det er alltid vanskelig å vurdere hvor likt huset er. Noen endrer bevisst på tegninger for at det ikke skal være helt likt, sier Feet.

Vanskelig å vurdere

Leder Anders Stokka Valen i Bergens Arkitektforbund sier at det kan være svært vanskelig å avgjøre hvorvidt noe er en kopi eller bare en likhet.

— Mange hus utvikler seg over tid, og har elementer av klipp og lim. Jeg er glad det ikke er meg som skal vurdere dette, sier Valen.

Direktør Hans Halvorsen i Norske Arkitekters Landsforbund sier at han vil følge rettssaken nøye, nettopp fordi det er vanskelig å vurdere hvor grensen går for hva som er kopiering.

FAKSIMILE Bergens Tidende fredag 26. november 2004