• Syke oljearbeidere som er blitt henvist til andre sykehus enn Haukeland, er blitt behandlet på en helt annen måte, sier advokat Kjell Inge Ambjørndalen.

— Der har oljearbeiderne i langt større grad blitt trodd når de har fortalt om symptomene sine, sier Ambjørndalen.

Flere er døde

— I alt bistår han 130 nordsjøarbeidere fra hele landet som mener de er blitt syke av kjemikalier. Flere av klientene hans er døde.

— Legene og yrkeshygienikerne på disse sykehusene har akseptert at det finnes svært begrenset eksponeringsmateriale fra Philips, sier advokaten.

— Derfor har de lagt større vekt på de skadelidtes symptomer og egne beretninger enn det haukelandslegene har gjort. I tillegg er også mange av disse blitt undersøkt av nevrologer og nevropsykologer. På Haukeland har legene tilsynelatende utelukkende basert vurderingen på mangelfulle målinger av eksponering fra Philips. Dermed er søknadene blitt avvist. Flere av mine klienter kjenner seg overhodet ikke igjen i de eksponeringsbeskrivelsene sykehuset har nedtegnet, sier han.

Ulik behandling

Ambjørndalen klaget avgjørelsen i Langhelles sak til Helsetilsynet i Hordaland. Han har ikke fått medhold, men han gir ikke opp. Nå krever han at alle som er blitt undersøkt på Haukeland Universitetssykehus, blir utredet på nytt ved et annet sykehus.

— Jeg kan ikke akseptere at klientene mine systematisk blir forskjellsbehandlet fordi de bor på feil sted, sier han.