— Flere medlemmer er den senere tiden blitt sykmeldt fordi det går så mange rykter og hersker så stor usikkerhet rundt arbeidsplassen deres, bekrefter områdetillitsvalgt Nils Erik Stura i Forsvarets Sivile Tjenestemenns Landsforening (FSTL).

Rundt 300 sivile Haakonsvern-ansatte er organisert i denne fagforeningen. Norsk Tjenestemannslag (NTL) har omtrent like mange sivile medlemmer på orlogsstasjonen. Mesteparten av de to organisasjonenes fagorganiserte arbeider i Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO).

1200 stillinger skal bort

FLO har i alt 6500 ansatte. I løpet av 2004 skal tallet reduseres til 5300. Det er foreløpig ikke bestemt hvor nedskjæringene kommer, men Haakonsvern vil garantert til å bli berørt i en eller annen målestokk. Det er de såkalte støttefunksjonene det skal kuttes i. Samtidig snakkes det også om at enkelte områder i FLO kan bli privatisert.

— Er det rart medlemmene våre er frustrerte og urolige? spør Nils Erik Stura.

Mange har hatt nedbemanningsspøkelset over seg i et par år allerede.

— Alt dreier seg om omstilling og omorganisering. Det sprer usikkerhet blant de ansatte. Nå er det kommet så langt at enkelte ikke lenger mestrer presset, og blir sykmeldt, sier den områdetillitsvalgte i Forsvarets Sivile Tjenestemenns Landsforening.

Mange rykter

Han får full støtte fra sin kollega Edvin Erntsen i Norsk Tjenestemannslag (NTL).

— Medlemmene er urolige og frustrerte, og frykter for arbeidsplassene sine, sier han.

De siste par årene er 40 stillinger fjernet. Det har skjedd ved frivillig avgang. Erntsen er usikker på om det er mer å hente gjennom de såkalte avgangsstimulerende tiltakene.

— Foreløpig vet vi ikke hvor de nye reduksjonene kommer, eller hvor mange som gå. Det går så mange rykter. Det er i grunnen det verste av alt, sier NTL-tillitsmannen.

Militære kan ikke sies opp

De militært ansatte i Forsvaret har fullt oppsigelsesvern. De kan ikke sies opp, men må eventuelt slutte frivillig. Slik er det ikke med de sivilt ansatte. Deres fagforeninger har kjempet for de samme rettighetene som de militært ansatte, men uten å få fullt gjennomslag. Men frem til nå er også sivilt ansatte blitt tilbudt ulike former for sluttpakker for å slutte i Forsvaret.

— Vi vet likevel lite om hva fremtiden bringer, sier Nils Erik Stura og Edvin Arntsen.

— Når vi er ferdig med denne bebudete nedbemanningen, kommer det sikkert nye runder med det samme, sier Arntsen, og frykter et umenneskelig hardt arbeidspress på de gjenværende, sivilt ansatte ved marinebasen.

Verkstedet skånes

De verkstedsansatte på Haakonsvern blir trolig ikke berørt av nedbemanningen i Forsvarets logistikkorganisasjon. Orlogsstasjonen blir ett av tre fremtidige hovedverksteder for Sjøforsvaret.

— Slik vi har forstått det, gjelder nedbemanningen driftsavdelingene, og ikke oss ved verkstedene, sier Tor Rasmussen, leder for Verkstedklubben ved Haakonsvern.