Beboere forteller om angst, søvnløshet og stress som følge av narkomanes trakassering og forsøpling. To av beboerne har legeerklæring på at situasjonen har gjort dem syk.

I et brev til Helsevernetaten i Bergen kommune krever advokat Halfdan Mellbye på vegne av beboerne at det gripes inn overfor de narkomane i Nygårdsparken.

Mellbye mener dagens situasjon utgjør en helsefare for naboene, og at den derfor er et brudd på kommunehelsetjenesteloven.

Søvnløse og utrygge

— Loven gir en grenseverdi for hvor dårlig et bomiljø kan bli. Når den er nådd, har man som borger krav på at det blir rettet, sier Mellbye.

Samme lov brukte kommunen til å innføre partall/oddetallkjøring da luftforurensningen var på sitt verste.

— Vi ønsker med dette å vise hvor alvorlig situasjonen er for beboerne som bor nærmest parken. Akkurat som forurensningen truet helsen til folk, gjør plagene med narkomiljøet det samme.

Mellbye viser til to legeerklæringer fra fastleger til naboer av parken: «Nærmiljø med narkomane, bråk og vold har gjort ham søvnløs, utrygg og stresset i eget hjem og nærmiljø. Pulsen øker og stressnivået har økt», skriver lege Eli Trefall om sin pasient.

«Hun fikk kastet mot seg væske mot ansiktet. Bosspann bli veltet og ransaket. Hun har fått en vanskelig hverdag med økt stress og konflikter. Hun har fått økende helseproblemer» skriver lege Frøydis S. Nilsen om sin pasient, en kvinne som flyttet til sentrum da hun ble pensjonist.

— Vedtak hjelper ikke

Leder for helsevernetaten, Ingvar Tveit, hadde i går ikke lest brevet fra naboene.

— De har tydeligvis stor tiltro til etaten, og det er flott. Men dette er en sak med mange sider, og vi må tenke på totalen. Jeg ser på dette som et positivt bidrag til å få i gang debatten igjen, sier han.

Tveit lover at etaten ikke skal ta lett på saken, og gå grundig inn i argumentene.

— Men jeg tror ikke verdens narkotikaproblem kan løses ved hjelp av et administrativt vedtak. Vi må ta hensyn til begge sider av gjerdet. Et tiltak som gir naboene fred, kan jo slå uheldig ut for de narkomane, sier Tveit.

Han sier han forstår naboenes fortvilelse.

  • Jeg har jo gått igjennom parken, og er ikke et øyeblikk i tvil om at det må være en stor belastning for dem som bor der.

Mellbye varsler at han vil klage saken videre til Fylkeslegen, eventuelt også Helsetilsynet, dersom kommunen ikke tar affære.

Vil snakke med naboene

Byråd for helse og inkludering, Christine B. Meyer (H), sier hun vil sette seg ned sammen med naboene og politiet for å se hva som kan gjøres for å bedre situasjonen på kort sikt.

— Vi må gå systematisk gjennom dette og møte dem på en skikkelig og ordentlig måte, sier Meyer.

Byråden gir uttrykk for forståelse for at det kan være belastende å bo ved siden av Nygårdsparken.

— Jeg skjønner at dette også handler om frykt. At dette på mange måter kommer veldig nært, også helt inn i hagen, sier hun.

Å sprenge miljøet i Nygårdsparken vil hun ikke gå inn for.

— Da vil de flytte på seg til nye områder, vi vil bare flytte problemet og andre vil bli utsatt for det samme, sier Meyer.