Fra Kavli's Almennyttige Fond har sykehuset fått 6,5 millioner kroner til å etablere et forskningssenter. Gaven vil gjøre sykehuset i stand til å utføre forskning som vil vekke oppsikt langt utover Norges grenser. I går ble gaven blant annet feiret med høytidelig protokollsignering og lunsj på sykehuset.

Demens er en av de aller vanligste folkesykdommene blant eldre. Åtte av ti sykehjemspasienter har en demens lidelse.

Men forskning på demens har til nå vært meget lavt prioritert både innenlands og utenlands.

Stille tidligere diagnose

Men ekspertene vet at ny avansert teknologi gjøre det mulig å stille riktig diagnose tidligere enn det som er vanlig i dag. Forskningsgaven fra Kavli-fondet til Haraldsplass, vil derfor bli brukt til to hovedområder inne demensforskningen: Nye metoder skal utvikles å kunne fastslå diagnose på et tidligst mulig stadium i sykdommen og metoder skal utvikles for å måle smerte hos demente..

Harald Nygård, professor i geriatri, forklarer til BT at det generelt svært vanskelig å stille en sikker demensdiagnose.

— Men vi vet at avansert MR-teknologi er en metode som kan være til stor hjelp. Klarer vi å finne metoder for å diagnostisere sykdommen på et tidligere stadium, kan vi lindre symptomene og utsette sykdomsutviklingen, sier Nygaard.

Årlig kommer det ca. 900 pasienter til Haraldsplass for å bli utredet for demens.

Forskningsmidlene fra Kavli vil gjøre det mulig å ta MR-bilder av alle disse pasientene, sier Nygaard.

— Ved hjelp av disse bildene vil vi kunne se om det er endringer i nervetrådene i hjernen på et langt tidligere stadium enn vi har klart til nå. Klarer vi å bremse sykdomsutviklingen, vil kunne lette hverdagen ikke bare til pasientene, men også deres nærmeste pårørende, sier professoren.

Måle smerte

Avdelingsoverlege Bettina Husebø ved Bergen Røde Kors Sykehjem skal lede et forskningsprosjekt om smerte hos demente sykehjemspasienter. Prosjektet er helt unikt i Europa fordi det ikke tidligere er drevet medisinsk forskning på sykehjem.

— Vi vet at seks av ti blant de 39.000 pasientene som bor på norske sykehjem, har store smerteproblemer. Men mange av dem har vanskelig for å gi uttrykk for hvor og hvordan smerten føles fordi de har mistet evnen til å uttrykke seg., sier Husebø.

Målet med hennes forskningsprosjekt er derfor å utvikle et evalueringsinstrument som kan måle smerten til disse pasientene.